ဝေဠုကဏ္ဍကမြို့သူ နန္ဒမာတာနှင့် ဆက်စပ်သောတရားတော်များ

ဝေဠုကဏ္ဍကမြို့သူ နန္ဒမာတာ (၄) – နန္ဒမာတာ၏ အံ့သြဘွယ် (၇) ပါး

တရား လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခြင်း (၁၄၇)

 • သမာဓိကြီးရင့်သူ ဝေဠုကဏ္ဍကမြို့သူ နန္ဒမာတာ (၄)
  • နန္ဒမာတာ၏ အံ့သြဘွယ် (၇) ပါး
  • ဆဠင်္ဂဒါနသုတ် (အံ ၊ ၂ ၊ ၂၉၅ ၊ ဆက္ကနိပါတ် )

နံနက် သီလခံယူ + ဘုရားဝတ်ပြု + အလုပ်ပေးတရား

နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်)

ဝေဠုကဏ္ဍကမြို့သူ နန္ဒမာတာ (၃) – ကုသိုလ်မှန်က အမျှဝေလို့ရ (၂)

တရား လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခြင်း (၁၄၆)

 • သမာဓိကြီးရင့်သူ ဝေဠုကဏ္ဍကမြို့သူ နန္ဒမာတာ (၃)
  • နန္ဒမာတာသုတ် (အံ၊ ၂ ၊ ၄၄၄ ၊ သတ္တကနိပါတ် ) -၂
  • ကုသိုလ်မှန်က အမျှဝေလို့ရ

နံနက် သီလခံယူ + ဘုရားဝတ်ပြု + အလုပ်ပေးတရား

နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်)

ဝေဠုကဏ္ဍကမြို့သူ နန္ဒမာတာ (၂) – ကုသိုလ်မှန်က အမျှဝေလို့ရ

တရား လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခြင်း (၁၄၅)

 • သမာဓိကြီးရင့်သူ ဝေဠုကဏ္ဍကမြို့သူ နန္ဒမာတာ (၂)
  • နန္ဒမာတာသုတ် (အံ၊ ၂ ၊ ၄၄၄ )
  • ကုသိုလ်မှန်က အမျှဝေလို့ရ

နံနက် သီလခံယူ + ဘုရားဝတ်ပြု + အလုပ်ပေးတရား

နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်)