ဥပ္ပလဝဏ်ထေရီနှင့် ဆက်စပ်သောတရားတော်များ

ဥပ္ပလဝဏ်ထေရီ (၆) – တန်ခိုးအရာ ဧတဒဂ်ရခြင်းအကြောင်း

တရား လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခြင်း (၁၆၀)

  • တန်ခိုးအရာဧတဒဂ်ရသော ဥပ္ပလဝဏ်ထေရီ (၆)
    • တန်ခိုးအရာ ဧတဒဂ်ရခြင်းအကြောင်း

နံနက် သီလခံယူ + ဘုရားဝတ်ပြု + အလုပ်ပေးတရား

နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်)

ဆရာတော် အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ မေတ္တာနန္ဒဆရာတော်  ဦးဃောသိတာဘိဝံသ (မေတ္တာနန္ဒဝိဟာရ, Califorina, U.S.A.) မှ သင်ကြားပို့ချသည်။

ဥပ္ပလဝဏ်ထေရီ (၅) – ဘဝသံသရာ

တရား လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခြင်း (၁၅၉)

  • တန်ခိုးအရာဧတဒဂ်ရသော ဥပ္ပလဝဏ်ထေရီ (၅)
    • ဘဝသံသရာ

နံနက် သီလခံယူ + ဘုရားဝတ်ပြု + အလုပ်ပေးတရား

နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်)

ဆရာတော် အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ မေတ္တာနန္ဒဆရာတော်  ဦးဃောသိတာဘိဝံသ (မေတ္တာနန္ဒဝိဟာရ, Califorina, U.S.A.) မှ သင်ကြားပို့ချသည်။

ဥပ္ပလဝဏ်ထေရီ (၄) – အကောက်သွားမှာလား။ အဖြောင့် သွားမှာလား။

တရား လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခြင်း (၁၅၈)

  • တန်ခိုးအရာဧတဒဂ်ရသော ဥပ္ပလဝဏ်ထေရီ (၄)
    • အကောက်သွားမှာလား။ အဖြောင့် သွားမှာလား။

နံနက် သီလခံယူ + ဘုရားဝတ်ပြု + အလုပ်ပေးတရား

နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်)

ဆရာတော် အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ မေတ္တာနန္ဒဆရာတော်  ဦးဃောသိတာဘိဝံသ (မေတ္တာနန္ဒဝိဟာရ, Califorina, U.S.A.) မှ သင်ကြားပို့ချသည်။