ဓမ္မဗျူဟာ အဘိဓမ္မာ (ရိုးရိုး) ပထမဆင့် Video များ

ဆရာမကြီး ဒေါ်ခင်လှတင်နှင့် DhammaDownload အဖွဲ့ကို ကျေးဇူးဆပ်သောအားဖြင့်

အဘိဓမ္မာရိုးရိုး ပထမဆင့် Video များကို စုစည်းပေးထားပါတယ်ရှင်။
အလွယ်တကူ နှိပ်ရုံဖြင့် အပိုင်းလိုက်လေး သင်ယူ၍ရအောင်ပါရှင်။

☘️🌿🙏🏻🙏🏻🙏🏻🌿☘️

Online-ABDM-L1-DKHT
အဘိဓမ္မာ (ရိုးရိုး) သင်တန်း ~ ပထမဆင့် ~
♦️သင်တန်းမှူး -ဓမ္မဗျူဟာ ဒေါ်ခင်လှတင် (မဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇ)
လူပုဂ္ဂိုလ်များဆိုင်ရာ ဓမ္မစာပေသင်တန်းကျောင်း။

သင်တန်းမှတ်စု ရယူရန်

သင်္ဂြိုဟ်ကိုးပိုင်းဇယား

ဆရာမကြီး ဒေါ်ခင်လှတင် အဘိဓမ္မာရိုးရိုး ပထမဆင့် မှတ်စု

စိတ်ပိုင်း

စိတ်ပိုင်းဇယား

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၂)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၃)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၄)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၅)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၆)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၇)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၈)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၉)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁၀)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁၁)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁၂)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁၃)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁၄)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁၅)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁၆)

🌸 စိတ်ပိုင်း ပြန်လည်လေ့ကျင့်ခြင်း (၁)

🌸 စိတ်ပိုင်း ပြန်လည်လေ့ကျင့်ခြင်း (၂)

🌸 စိတ်ပိုင်း ပြန်လည် လေ့ကျင့်ခြင်း (၃)

🌸 စိတ်ပိုင်း ပြန်လည် လေ့ကျင့်ခြင်း (၄)
🌸 စိတ်ပိုင်း ပြန်လည် လေ့ကျင့်ခြင်း (၄)

✍️ စိတ်ပိုင်း အစမ်း စာမေးပွဲ မေးခွန်း

✍️ စိတ်ပိုင်း အဖြေလွှာ ၁
✍️ စိတ်ပိုင်း အဖြေလွှာ ၂

စေတသိက်ပိုင်း

စေတသိက်ပိုင်းဇယား သမ္ပယောဂနည်း

စေတသိက်ပိုင်းဇယား သင်္ဂဟနည်း ၃၃ နည်း

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၂)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၃)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၄)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၅)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၆)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၇)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၈)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၉)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁၀)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁၁)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁၂)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁၃)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁၄)

✍️ စေတသိက်ပိုင်း အစမ်းစာမေးပွဲ

✍️ စေတသိက်ပိုင်း အဖြေလွှာ ၁
✍️ စေတသိက်ပိုင်း အဖြေလွှာ ၂

ပကိဏ်းပိုင်း

ပကိဏ်းပိုင်းဇယား ၁
ပကိဏ်းပိုင်းဇယား ၂

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၂)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၃)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၄)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၅)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၆)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၇)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၈)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၉)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁၀)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁၁)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁၂)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၃)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၄)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၅)

🌸 သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၆)

Online-ABDM-L1-DKHT
အဘိဓမ္မာ (ရိုးရိုး) သင်တန်း ~ ပထမဆင့် ~
♦️သင်တန်းမှူး -ဓမ္မဗျူဟာ ဒေါ်ခင်လှတင် (မဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇ)
လူပုဂ္ဂိုလ်များဆိုင်ရာ ဓမ္မစာပေသင်တန်းကျောင်း။

All credit to ဆရာမကြီး ဒေါ်ခင်လှတင် & DhammaDownload Family