အဘိဓမ္မတ္ထသင်္ဂဟကျမ်း ရုပ်ပိုင်းနှင့် ဆက်စပ်သောတရားတော်များ