အဘိဓမ္မတ္ထသင်္ဂဟကျမ်း ဝီထိပိုင်းနှင့် ဆက်စပ်သောတရားတော်များ