အဘိဓမ္မတ္ထသင်္ဂဟကျမ်း ဝီထိပိုင်း (၆) – သေခါနီးအခါ၌ ဖြစ်သော စိတ်ဖြစ်စဥ်များ

ထေရဝါဒ ဓမ္မကမ္မဌာန်း လမ်းစဥ် အပိုင်း(၁၈၃)

နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်)

သေခါနီးအခါ၌ ဖြစ်သော စိတ်ဖြစ်စဥ်များ