ခုဇ္ဇုတ္တရာ (၁၁) – ခုဇ္ဇုတ္တရာကို ဗဟုဿုတဓမ္မကထိက ဧတဒဂ်ပေးခြင်း

တရား လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခြင်း (၁၃၈)

  • ဗဟုဿုတအရာ ဧတဒဂ်ရသော ခုဇ္ဇုတ္တရာ နှင့် ဆက်စပ်သောတရားတော်များ(၁၁)
    • ခုဇ္ဇုတ္တရာကို ဗဟုဿုတဓမ္မကထိက ဧတဒဂ်ပေးခြင်း
    • သာမာဝတီ နှင့် မောင်းမ (၅၀၀)တို့ ဗုဒ္ဓကိုခက်ခဲစွာဖူးမြင်ကြခြင်း
    • ဗုဒ္ဓကို အကြောင်းပြု၍ သာမာဝတီအပေါ်မှာ မာဂဏ္ဍီရန်ငြိုးထားခြင်း
    • မာဂဏ္ဍီက လူဆိုးများကို ငွေပေး၍ ဗုဒ္ဓကို ဆဲခိုင်းခြင်း

နံနက် သီလခံယူ + ဘုရားဝတ်ပြု + အလုပ်ပေးတရား

နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်)