ခုဇ္ဇုတ္တရာ (၁) – သာမာဝတီ မိဖုရား

တရား လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခြင်း (၁၂၈)

  • ဗဟုဿုတအရာ ဧတဒဂ်ရသော ခုဇ္ဇုတ္တရာ နှင့် ဆက်စပ်သောတရားတော်များ(၁)
    • အပ္ပမာဒဝဂ် ၊ သာမာဝတီ မိဖုရား ၊ ( ဓမ္မပဒ အဋ္ဌကထာ ၊ ၁ ၊ ၁၀၃ )

နံနက် သီလခံယူ + ဘုရားဝတ်ပြု + အလုပ်ပေးတရား

နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်)