ခုဇ္ဇုတ္တရာ (၁၀) – ခုဇ္ဇုတ္တရာသောတပန်ဖြစ်ခြင်း

တရား လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခြင်း (၁၃၇)

  • ဗဟုဿုတအရာ ဧတဒဂ်ရသော ခုဇ္ဇုတ္တရာ နှင့် ဆက်စပ်သောတရားတော်များ(၁၀)
    • ပန်းသည် ဆွမ်းကပ်ခွင့် တောင်းယူခြင်း၊
    • ခုဇ္ဇုတ္တရာသောတပန်ဖြစ်ခြင်း နှင့် တိပိဋကဓရ ဖြစ်ခြင်း ခုဇ္ဇုတ္တရာ ဟောသည့် ဣတိဝုတ်ပါဠိ

နံနက် သီလခံယူ + ဘုရားဝတ်ပြု + အလုပ်ပေးတရား

နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်)