ခုဇ္ဇုတ္တရာ (၉) – ဥပုသ် စောင့်ရခြင်းအကျိုး

တရား လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခြင်း (၁၃၆)

  • ဗဟုဿုတအရာ ဧတဒဂ်ရသော ခုဇ္ဇုတ္တရာ နှင့် ဆက်စပ်သောတရားတော်များ(၉)
    • ဥပုသ် စောင့်ရခြင်းအကျိုး
    • ဃောသကသူဋ္ဌေး၊ ကုက္ကုဋသူဋ္ဌေး၊ ပါဝါရိကသူဋ္ဌေး တို့ သောတာပန်ဖြစ်ခြင်း

နံနက် သီလခံယူ + ဘုရားဝတ်ပြု + အလုပ်ပေးတရား

နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်)