ခုဇ္ဇုတ္တရာ (၁၂) – မေတ္တာအားကောင်း သူတော်ကောင်း

တရား လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခြင်း (၁၃၉)

  • ဗဟုဿုတအရာ ဧတဒဂ်ရသော ခုဇ္ဇုတ္တရာ နှင့် ဆက်စပ်သောတရားတော်များ(၁၂)
    • အရိယာဖြစ်လျှင် သီလစင်ကြယ်
    • မေတ္တာအားကောင်း သူတော်ကောင်း
    • သူတော်ကောင်းဟူသည်

နံနက် သီလခံယူ + ဘုရားဝတ်ပြု + အလုပ်ပေးတရား

နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်)