ခုဇ္ဇုတ္တရာ (၅) – သာမာဝတီမိဖုရား

တရား လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခြင်း (၁၃၂)

  • ဗဟုဿုတအရာ ဧတဒဂ်ရသော ခုဇ္ဇုတ္တရာ နှင့် ဆက်စပ်သောတရားတော်များ(၅)
    • အပ္ပမာဒဝဂ် ၊ သာမာဝတီမိဖုရား ( ဓမ္မပဒ အဋ္ဌကထာ ၊ ၁ ၊ ၁၀၃ )

နံနက် သီလခံယူ + ဘုရားဝတ်ပြု + အလုပ်ပေးတရား

နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်)