တရားဓမ္မ Posts

နမော တဿ အနက် အဓိပ္ပာယ်
ဘုရားဂုဏ်တော် (၉) ပါး
တရားဂုဏ်တော် (၆) ပါး
သံဃာ့ဂုဏ်တော် (၉) ပါး

၃၂ ကောဋ္ဌာသ – 32 Parts of the Body
၃၂ ကောဋ္ဌာသ ရုပ်ပုံ32 Parts of the Body in 16 Languages Illustration

ပါဠိဘာသာ ရွတ်ဖတ်နည်