ခုဇ္ဇုတ္တရာ (၁၅) – ခုဇ္ဇုတ္တရာ နှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်း (၄)ချက်

တရား လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခြင်း (၁၄၂)

  • ဗဟုဿုတအရာ ဧတဒဂ်ရသော ခုဇ္ဇုတ္တရာ နှင့် ဆက်စပ်သောတရားတော်များ(၁၅)
  • ခုဇ္ဇုတ္တရာ နှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်း (၄)ချက်
    • ၁။ ဘယ်အကုသိုလ်ကံကြောင့် ခါးကုန်းမလေးဖြစ်ရပါသလဲ။
    • ၂။ ဘယ်ကုသိုလ်ကံကြောင့် တိပိဋကဓရ ဉာဏ်ပညာကြီးသည့် ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပါသလဲ။
    • ၃။ ဘယ်ကုသိုလ်ကံကြောင့် သောတာပန်ဖြစ်ရပါသလဲ။
    • ၄။ ဘယ်အကုသိုလ်ကံကြောင့် သူများအခိုင်းအစေဖြစ်ရပါသလဲ။

နံနက် သီလခံယူ + ဘုရားဝတ်ပြု + အလုပ်ပေးတရား

နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်)