အဘိဓမ္မတ္ထသင်္ဂဟကျမ်း ဝီထိပိုင်း (၈) – စိတ်ဖြစ်စဥ် (ဝီထိ) များကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း (၂)

ထေရဝါဒ ဓမ္မကမ္မဌာန်း လမ်းစဥ် အပိုင်း(၁၈၅)

နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်)

စိတ်ဖြစ်စဥ် (ဝီထိ) များကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း (၂)