အဘိဓမ္မတ္ထသင်္ဂဟကျမ်း ဝီထိပိုင်း ဆိုင်ရာ မှတ်စုများ