တန်ဖိုးရှိသောဘဝနေနည်း

ညနေ (၂၆၉) – တန်ဖိုးရှိသောဘဝနေနည်း (၂၂)

ထေရဝါဒ ဓမ္မကမ္မဌာန်း လမ်းစဥ် အပိုင်း(၂၆၉) တန်ဖိုးရှိသောဘဝနေနည်း (၂၂) ( သံ ၊ ၂ ၊ ၄၇၄-၄၉၁၊ စိတ္တသံယုတ်) နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) သင်တန်း တရား ရှုမှတ်ခြင်း နှင့် တရားသိမ်း သင်တန်းမှတ်စုများ Downloads ဆရာတော် အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ မေတ္တာနန္ဒဆရာတော်  ဦးဃောသိတာဘိဝံသ (မေတ္တာနန္ဒဝိဟာရ, Califorina, U.S.A.) မှ သင်ကြားပို့ချသည်။ တန်ဖိုးရှိသောဘဝနေနည်း

ညနေ (၂၆၈) – တန်ဖိုးရှိသောဘဝနေနည်း (၂၁)

ထေရဝါဒ ဓမ္မကမ္မဌာန်း လမ်းစဥ် အပိုင်း(၂၆၈) တန်ဖိုးရှိသောဘဝနေနည်း (၂၁) ( သံ ၊ ၂ ၊ ၄၇၄-၄၉၁၊ စိတ္တသံယုတ်) အမေးအဖြေ ကဏ္ဍ “မြေ”နှင့်တူသောတရား “ရေ”နှင့်တူသောတရား “မျိုးစေ့”နှင့်တူသောတရား တို့ကို ဖော်ပြပါ။ ဘယ်တရားသည် တည်ရှိနေလျှင် ခန္ဓာလေးပါးတို့တွင် တစ်ပါးပါးသို့ ကပ်ရောက်ပြီး တည်နေပါသလဲ? ခန္ဓာငါးပါး၌ အဘယ်တရားကို ပယ်နိုင်လျှင် အာရုံပြတ်၍ စိတ်, ဝိညာဏ် မတည်ပါသလဲ? နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) သင်တန်း တရား ရှုမှတ်ခြင်း နှင့် တရားသိမ်း သင်တန်းမှတ်စုများ Downloads ဆရာတော် အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ မေတ္တာနန္ဒဆရာတော်  ဦးဃောသိတာဘိဝံသ (မေတ္တာနန္ဒဝိဟာရ, Califorina, U.S.A.) မှ သင်ကြားပို့ချသည်။ တန်ဖိုးရှိသောဘဝနေနည်း

ညနေ (၂၆၇) – တန်ဖိုးရှိသောဘဝနေနည်း (၂၀)

ထေရဝါဒ ဓမ္မကမ္မဌာန်း လမ်းစဥ် အပိုင်း(၂၆၇) တန်ဖိုးရှိသောဘဝနေနည်း (၂၀) ( သံ ၊ ၂ ၊ ၄၇၄-၄၉၁၊ စိတ္တသံယုတ်) အမေးအဖြေ ကဏ္ဍ ကပ်ရောက်မှုရှိသူသည် ကိလေသာတို့မှ မလွတ်၊ ကပ်ရောက်မှုမရှိသူသည်သာ ကိလေသာတို့မှ လွတ်၏။ “ကပ်ရောက်မှုရှိသူ”ဟူသည် ဘယ်သို့သော ပုဂ္ဂိုလ်ကို ဆိုလိုပါသလဲ? ရှင်းလင်းပြပါ။ နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) သင်တန်း တရား ရှုမှတ်ခြင်း နှင့် တရားသိမ်း သင်တန်းမှတ်စုများ Downloads ဆရာတော် အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ မေတ္တာနန္ဒဆရာတော်  ဦးဃောသိတာဘိဝံသ (မေတ္တာနန္ဒဝိဟာရ, Califorina, U.S.A.) မှ သင်ကြားပို့ချသည်။ တန်ဖိုးရှိသောဘဝနေနည်း

ညနေ (၂၆၆) – တန်ဖိုးရှိသောဘဝနေနည်း (၁၉)

ထေရဝါဒ ဓမ္မကမ္မဌာန်း လမ်းစဥ် အပိုင်း(၂၆၆) တန်ဖိုးရှိသောဘဝနေနည်း (၁၉) ( သံ ၊ ၂ ၊ ၄၇၄-၄၉၁၊ စိတ္တသံယုတ်) အမေးအဖြေ ကဏ္ဍ အဘယ်တရားတို့၌ အဘယ်သို့ဉာဏ်ဖြင့် သိမြင်သော ပုဂ္ဂိုလ်၏စိတ်သည် တပ်မက်မှုကင်းပြီး အာသဝေါတရားတို့မှ လွတ်မြောက်ပါသလဲ? အဘယ်တရားတို့ ချုပ်ငြိမ်းကုန်ဆုံးသွားလျှင် လွတ်မြောက်သောစိတ်ရှိသူဟု ဆိုရပါသလဲ? နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) သင်တန်း တရား ရှုမှတ်ခြင်း နှင့် တရားသိမ်း သင်တန်းမှတ်စုများ Downloads ဆရာတော် အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ မေတ္တာနန္ဒဆရာတော်  ဦးဃောသိတာဘိဝံသ (မေတ္တာနန္ဒဝိဟာရ, Califorina, U.S.A.) မှ သင်ကြားပို့ချသည်။ တန်ဖိုးရှိသောဘဝနေနည်း

ညနေ (၂၆၅) – တန်ဖိုးရှိသောဘဝနေနည်း (၁၈)

ထေရဝါဒ ဓမ္မကမ္မဌာန်း လမ်းစဥ် အပိုင်း(၂၆၅) တန်ဖိုးရှိသောဘဝနေနည်း တန်ဖိုးရှိသောဘဝနေနည်း (၁၈) ( သံ ၊ ၂ ၊ ၄၇၄-၄၉၁၊ စိတ္တသံယုတ်) နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) သင်တန်း တရား ရှုမှတ်ခြင်း နှင့် တရားသိမ်း သင်တန်းမှတ်စုများ Downloads ဆရာတော် အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ မေတ္တာနန္ဒဆရာတော်  ဦးဃောသိတာဘိဝံသ (မေတ္တာနန္ဒဝိဟာရ, Califorina, U.S.A.) မှ သင်ကြားပို့ချသည်။ တန်ဖိုးရှိသောဘဝနေနည်း

ညနေ (၂၆၄) – တန်ဖိုးရှိသောဘဝနေနည်း (၁၇)

ထေရဝါဒ ဓမ္မကမ္မဌာန်း လမ်းစဥ် အပိုင်း(၂၆၄) တန်ဖိုးရှိသောဘဝနေနည်း တန်ဖိုးရှိသောဘဝနေနည်း (၁၇) ( သံ ၊ ၂ ၊ ၄၇၄-၄၉၁၊ စိတ္တသံယုတ်) နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) သင်တန်း တရား ရှုမှတ်ခြင်း နှင့် တရားသိမ်း သင်တန်းမှတ်စုများ Downloads ဆရာတော် အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ မေတ္တာနန္ဒဆရာတော်  ဦးဃောသိတာဘိဝံသ (မေတ္တာနန္ဒဝိဟာရ, Califorina, U.S.A.) မှ သင်ကြားပို့ချသည်။ တန်ဖိုးရှိသောဘဝနေနည်း

ညနေ (၂၆၃) – တန်ဖိုးရှိသောဘဝနေနည်း (၁၆)

ထေရဝါဒ ဓမ္မကမ္မဌာန်း လမ်းစဥ် အပိုင်း(၂၆၂) တန်ဖိုးရှိသောဘဝနေနည်း တန်ဖိုးရှိသောဘဝနေနည်း (၁၆) ( သံ ၊ ၂ ၊ ၄၇၄-၄၉၁၊ စိတ္တသံယုတ်) အမေးအဖြေ ကဏ္ဍ ဘယ်အရာကို နှစ်သက်သောပုဂ္ဂိုလ်သည် ဆင်းရဲဒုက္ခကို နှစ်သက်သော ပုဂ္ဂိုလ်ဟု ဆိုရပါသလဲ? ဘယ်သို့သောပုဂ္ဂိုလ်သည် ဆင်းရဲဒုက္ခမှ လွတ်မြောက်ပါသလဲ? နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) သင်တန်း တရား ရှုမှတ်ခြင်း နှင့် တရားသိမ်း သင်တန်းမှတ်စုများ Downloads ဆရာတော် အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ မေတ္တာနန္ဒဆရာတော်  ဦးဃောသိတာဘိဝံသ (မေတ္တာနန္ဒဝိဟာရ, Califorina, U.S.A.) မှ သင်ကြားပို့ချသည်။ တန်ဖိုးရှိသောဘဝနေနည်း

ညနေ (၂၆၂) – တန်ဖိုးရှိသောဘဝနေနည်း (၁၅)

ထေရဝါဒ ဓမ္မကမ္မဌာန်း လမ်းစဥ် အပိုင်း(၂၆၂) တန်ဖိုးရှိသောဘဝနေနည်း တန်ဖိုးရှိသောဘဝနေနည်း (၁၅) ( သံ ၊ ၂ ၊ ၄၇၄-၄၉၁၊ စိတ္တသံယုတ်) အမေးအဖြေ ကဏ္ဍ ပိုင်းခြား၍ သိအပ်သောတရား (ပရိညေယျဓမ္မ) နှင့် ပိုင်းခြား၍ သိတတ်သောတရား (ပရိညဓမ္မ) တို့ကို ခွဲခြားပြပါ။ နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) သင်တန်း တရား ရှုမှတ်ခြင်း နှင့် တရားသိမ်း သင်တန်းမှတ်စုများ Downloads ဆရာတော် အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ မေတ္တာနန္ဒဆရာတော်  ဦးဃောသိတာဘိဝံသ (မေတ္တာနန္ဒဝိဟာရ, Califorina, U.S.A.) မှ သင်ကြားပို့ချသည်။ တန်ဖိုးရှိသောဘဝနေနည်း