ဆဋ္ဌမအကြိမ် (၁၀)ရက် တရားစခန်း

ဆဋ္ဌမအကြိမ် (၁၀) ရက်ပြည့် တရားစခန်း အောင်ပွဲအခမ်းအနား

နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) ထေရဝါဒ ဓမ္မကမ္မဋ္ဌာန်းလမ်းစဥ် အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ မေတ္တာန္ဒဝိဟာရ ဆရာတော် ဦးဃောသိတဘိဝံသ (USA) ၏ ဆဋ္ဌမအကြိမ် Zoom Online (၁၀) ရက်တရားစခန်း။ ဆဋ္ဌမအကြိမ် တရားစခန်း

ဗောဓိပက္ခိယတရား (၃၇)ပါးမှ မဂ္ဂင် (၈)ပါး နှင့် ပုထုဇဥ်နှင့် သောတာပန်

နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) ဗောဓိယာ– မဂ်ဉာဏ်၏၊ ပက္ခေ– အဖို့၌ (ဝါ) အပင်းအသင်း၌၊ ဘဝါ– ဖြစ်ကုန်သောတရားတို့တည်း၊ ဣတိ– ဤသို့သော အကြောင်း ကြောင့်၊ ဗောဓိပက္ခိယာ– ဗောဓိပက္ခိယ မည်ကုန်၏။ (ဗောဓိပက္ခိယဒီပနီ) ဗောဓိပက္ခိယတရားစုများကား − (က) သတိပဋ္ဌာန် (၄) ပါး၊ (ခ) သမ္မပ္ပဓာန် (၄) ပါး၊ (ဂ) ဣဒ္ဓိပါဒ် (၄) ပါး၊ (ဃ) ဣန္ဒြေ (၅) ပါး၊ (င) ဗိုလ် (၅) ပါး၊ (စ) ဗောဇ္ဈင် (၇) ပါး၊ (ဆ) မဂ္ဂင် (၈) ပါး၊ စုစုပေါင်း ဗောဓိပက္ခိယတရား (၃၇) ပါး …

ဗောဓိပက္ခိယတရား (၃၇)ပါးမှ မဂ္ဂင် (၈)ပါး နှင့် ပုထုဇဥ်နှင့် သောတာပန် Read More »

သမာဓိ၏ ရန်သူများ

နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) ထေရဝါဒ ဓမ္မကမ္မဋ္ဌာန်းလမ်းစဥ် အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ မေတ္တာန္ဒဝိဟာရ ဆရာတော် ဦးဃောသိတဘိဝံသ (USA) ၏ ဆဋ္ဌမအကြိမ် Zoom Online (၁၀) ရက်တရားစခန်း။ ဆဋ္ဌမအကြိမ် တရားစခန်း နံနက်ခင်း အလုပ်ပေးတရား

ဗောဓိပက္ခိယတရား (၃၇)ပါးမှ ဗောဇ္ဈင် (၇)ပါး၊ မဂ္ဂင် (၈)ပါး 

နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) ဗောဓိယာ– မဂ်ဉာဏ်၏၊ ပက္ခေ– အဖို့၌ (ဝါ) အပင်းအသင်း၌၊ ဘဝါ– ဖြစ်ကုန်သောတရားတို့တည်း၊ ဣတိ– ဤသို့သော အကြောင်း ကြောင့်၊ ဗောဓိပက္ခိယာ– ဗောဓိပက္ခိယ မည်ကုန်၏။ (ဗောဓိပက္ခိယဒီပနီ) ဗောဓိပက္ခိယတရားစုများကား − (က) သတိပဋ္ဌာန် (၄) ပါး၊ (ခ) သမ္မပ္ပဓာန် (၄) ပါး၊ (ဂ) ဣဒ္ဓိပါဒ် (၄) ပါး၊ (ဃ) ဣန္ဒြေ (၅) ပါး၊ (င) ဗိုလ် (၅) ပါး၊ (စ) ဗောဇ္ဈင် (၇) ပါး၊ (ဆ) မဂ္ဂင် (၈) ပါး၊ စုစုပေါင်း ဗောဓိပက္ခိယတရား (၃၇) ပါး …

ဗောဓိပက္ခိယတရား (၃၇)ပါးမှ ဗောဇ္ဈင် (၇)ပါး၊ မဂ္ဂင် (၈)ပါး  Read More »

သမာဓိဘာဝနာနှင့် မလျော်သောနေရာ

နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) ထေရဝါဒ ဓမ္မကမ္မဋ္ဌာန်းလမ်းစဥ် အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ မေတ္တာန္ဒဝိဟာရ ဆရာတော် ဦးဃောသိတဘိဝံသ (USA) ၏ ဆဋ္ဌမအကြိမ် Zoom Online (၁၀) ရက်တရားစခန်း။ ဆဋ္ဌမအကြိမ် တရားစခန်း နံနက်ခင်း အလုပ်ပေးတရား

ဗောဓိပက္ခိယတရား (၃၇)ပါးမှ ဣန္ဒြေ (၅)ပါး၊ ဗိုလ် (၅)ပါး

နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) ဗောဓိယာ– မဂ်ဉာဏ်၏၊ ပက္ခေ– အဖို့၌ (ဝါ) အပင်းအသင်း၌၊ ဘဝါ– ဖြစ်ကုန်သောတရားတို့တည်း၊ ဣတိ– ဤသို့သော အကြောင်း ကြောင့်၊ ဗောဓိပက္ခိယာ– ဗောဓိပက္ခိယ မည်ကုန်၏။ (ဗောဓိပက္ခိယဒီပနီ) ဗောဓိပက္ခိယတရားစုများကား − (က) သတိပဋ္ဌာန် (၄) ပါး၊ (ခ) သမ္မပ္ပဓာန် (၄) ပါး၊ (ဂ) ဣဒ္ဓိပါဒ် (၄) ပါး၊ (ဃ) ဣန္ဒြေ (၅) ပါး၊ (င) ဗိုလ် (၅) ပါး၊ (စ) ဗောဇ္ဈင် (၇) ပါး၊ (ဆ) မဂ္ဂင် (၈) ပါး၊ စုစုပေါင်း ဗောဓိပက္ခိယတရား (၃၇) ပါး …

ဗောဓိပက္ခိယတရား (၃၇)ပါးမှ ဣန္ဒြေ (၅)ပါး၊ ဗိုလ် (၅)ပါး Read More »

စရိုက်များအကြောင်း

နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) ထေရဝါဒ ဓမ္မကမ္မဋ္ဌာန်းလမ်းစဥ် အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ မေတ္တာန္ဒဝိဟာရ ဆရာတော် ဦးဃောသိတဘိဝံသ (USA) ၏ ဆဋ္ဌမအကြိမ် Zoom Online (၁၀) ရက်တရားစခန်း။ ဆဋ္ဌမအကြိမ် တရားစခန်း နံနက်ခင်း အလုပ်ပေးတရား

ဗောဓိပက္ခိယတရား (၃၇)ပါးမှ ဣဒ္ဓိပါဒ် (၄)ပါး၊ ဣန္ဒြေ (၅)ပါး 

နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) ဗောဓိယာ– မဂ်ဉာဏ်၏၊ ပက္ခေ– အဖို့၌ (ဝါ) အပင်းအသင်း၌၊ ဘဝါ– ဖြစ်ကုန်သောတရားတို့တည်း၊ ဣတိ– ဤသို့သော အကြောင်း ကြောင့်၊ ဗောဓိပက္ခိယာ– ဗောဓိပက္ခိယ မည်ကုန်၏။ (ဗောဓိပက္ခိယဒီပနီ) ဗောဓိပက္ခိယတရားစုများကား − (က) သတိပဋ္ဌာန် (၄) ပါး၊ (ခ) သမ္မပ္ပဓာန် (၄) ပါး၊ (ဂ) ဣဒ္ဓိပါဒ် (၄) ပါး၊ (ဃ) ဣန္ဒြေ (၅) ပါး၊ (င) ဗိုလ် (၅) ပါး၊ (စ) ဗောဇ္ဈင် (၇) ပါး၊ (ဆ) မဂ္ဂင် (၈) ပါး၊ စုစုပေါင်း ဗောဓိပက္ခိယတရား (၃၇) ပါး …

ဗောဓိပက္ခိယတရား (၃၇)ပါးမှ ဣဒ္ဓိပါဒ် (၄)ပါး၊ ဣန္ဒြေ (၅)ပါး  Read More »