အဘိဓမ္မတ္ထသင်္ဂဟကျမ်း ကမ္မဋ္ဌာန်းပိုင်း

အဘိဓမ္မတ္ထသင်္ဂဟကျမ်း ကမ္မဋ္ဌာန်းပိုင်း (၅၁)

ထေရဝါဒ ဓမ္မကမ္မဌာန်း လမ်းစဥ် အပိုင်း(၁၇၇)

နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်)

 • ဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်း – (၁၈)
  • အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့ မကြောက်သော ဘေး(၅)မျိုး
  • အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့ စိတ်ထား

my.wikipedia.org/wiki/လောကဓံ

my.wikipedia.org/wiki/အရိယာ

my.wikipedia.org/wiki/အရိယာဝံသတရား

my.wikipedia.org/wiki/အရိယသုတ်

အဘိဓမ္မတ္ထသင်္ဂဟကျမ်း ကမ္မဋ္ဌာန်းပိုင်း (၅၀)

ထေရဝါဒ ဓမ္မကမ္မဌာန်း လမ်းစဥ် အပိုင်း(၁၇၅)

နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်)

 • ဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်း – (၁၇)
  • အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့ ပယ်သောတရားများ

အဘိဓမ္မတ္ထသင်္ဂဟကျမ်း ကမ္မဋ္ဌာန်းပိုင်း (၄၉)

ထေရဝါဒ ဓမ္မကမ္မဌာန်း လမ်းစဥ် အပိုင်း(၁၇၅)

နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်)

 • ဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်း – (၁၆)
  • သောတာပန် ၊ သကဒါဂါမ် ၊ အနာဂါမ် ၊ ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်များ
  • ဝိမောက္ခ ၊ ဝိမောက္ခမုခ