အဘိဓမ္မတ္ထသင်္ဂဟကျမ်း ရုပ်ပိုင်း

အဘိဓမ္မတ္ထသင်္ဂဟကျမ်း ရုပ်ပိုင်း(၆) – ရုပ်တို့၏ ဖြစ်ပုံ ချုပ်ပုံ (ရူပပဝတ္တိက္ကမ)

ထေရဝါဒ ဓမ္မကမ္မဌာန်း လမ်းစဥ် အပိုင်း(၁၉၂)

နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်)

အဘိဓမ္မတ္ထသင်္ဂဟကျမ်း ရုပ်ပိုင်း(၅) – ရုပ်တို့၏ ဖွဲ့စည်းပုံ အစုအပေါင်း (ရူပကလာပ)

ထေရဝါဒ ဓမ္မကမ္မဌာန်း လမ်းစဥ် အပိုင်း(၁၉၁)

နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်)

အဘိဓမ္မတ္ထသင်္ဂဟကျမ်း ရုပ်ပိုင်း(၄) – ရုပ်တို့၏ ဖြစ်ကြောင်း (ရူပသမုဌာန)

ထေရဝါဒ ဓမ္မကမ္မဌာန်း လမ်းစဥ် အပိုင်း(၁၉၀)

နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်)