မေတ္တာသုတ်အနှစ်ချုပ် – ဆရာမကြီး ဒေါ်ခင်လှတင်၏ ရှင်းလင်းမှုသင်တန်းများ (၄)

University of Wisdom Land ပညာဘူမိတက္ကသိုလ်

University of Wisdom Land ပညာဘူမိတက္ကသိုလ်၌ သုတဓမ္မဒီပလိုမာ (Diploma in Sutadhamma) အစီအစဥ်အတွက် ဓမ္မဗျူဟာသင်တန်းမှ ဆရာမကြီး ဒေါ်ခင်လှတင် ဒေါက်တာ နန္ဒမာလာဘိဝံသ (ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ကြီး) ဟောတရားဖြစ်သော မေတ္တာသုတ်အနှစ်ချုပ် ရှင်းလင်းမှုသင်တန်များ။

စာအုပ်/မှတ်စု

တရား ဗီဒီယို

တရား အသံဖိုင် (mp3)

ဆရာမကြီး ဒေါ်ခင်လှတင် ရှင်းလင်းမှုသင်တန်း ဗီဒီယို

ဆရာမကြီး ဒေါ်ခင်လှတင်
၂၀-၈-၂၀၂၂ သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁)
၀၃-၉-၂၀၂၂ သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၂)
၀၃-၉-၂၀၂၂ သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၃)
၂၅-၉-၂၀၂၂ သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၄)

DhammaDownload ဗီဒီယိုဖိုင် (mp4)

၂၀-၈-၂၀၂၂ သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁)

၀၃-၉-၂၀၂၂ သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၂)

၀၃-၉-၂၀၂၂ သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၃)

၂၅-၉-၂၀၂၂ သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၄)

Credit

Also See

https://my.wikipedia.org/wiki/မေတ္တသုတ်

Related

ဆရာမကြီး ဒေါ်ခင်လှတင်၏ ရှင်းလင်းမှုသင်တန်းများ