သမထနှင့် ဝိပဿနာ – ဆရာမကြီး ဒေါ်ခင်လှတင်၏ ရှင်းလင်းမှုသင်တန်းများ (၅)

University of Wisdom Land ပညာဘူမိတက္ကသိုလ်

University of Wisdom Land ပညာဘူမိတက္ကသိုလ်၌ သုတဓမ္မဒီပလိုမာ (Diploma in Sutadhamma) အစီအစဥ်အတွက် ဓမ္မဗျူဟာသင်တန်းမှ ဆရာမကြီး ဒေါ်ခင်လှတင် ဒေါက်တာ နန္ဒမာလာဘိဝံသ (ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ကြီး) ဟောတရားဖြစ်သော သမထနှင့် ဝိပဿနာ ရှင်းလင်းမှုသင်တန်များ။

စာအုပ်/မှတ်စု

တရား ဗီဒီယို

တရား အသံဖိုင် (mp3)

ဆရာမကြီး ဒေါ်ခင်လှတင် ရှင်းလင်းမှုသင်တန်း ဗီဒီယို

ဆရာမကြီး ဒေါ်ခင်လှတင်
၁၅-၁၀-၂၀၂၂ သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁)
၂၁-၁၀-၂၀၂၂ သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၂)
၂၂-၁၀-၂၀၂၂ သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၃)
၂၃-၁၀-၂၀၂၂ သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၄)
၂၈-၁၀-၂၀၂၂ သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၅)
၂၉-၁၀-၂၀၂၂ သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၆)
၂၉-၁၀-၂၀၂၂ သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၇)
၃၀-၁၀-၂၀၂၂ သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၈)

DhammaDownload ဗီဒီယိုဖိုင် (mp4)

၁၅-၁၀-၂၀၂၂ သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁)

၂၁-၁၀-၂၀၂၂ သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၂)

၂၂-၁၀-၂၀၂၂ သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၃)

၂၃-၁၀-၂၀၂၂ သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၄)

၂၈-၁၀-၂၀၂၂ သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၅)

၂၉-၁၀-၂၀၂၂ သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၆)

၂၉-၁၀-၂၀၂၂ သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၇)

၃၀-၁၀-၂၀၂၂ သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၈)

Credit

Related

ဆရာမကြီး ဒေါ်ခင်လှတင်၏ ရှင်းလင်းမှုသင်တန်းများ