ဘာသာဋီကာနိဿယနဲ့ အဋ္ဌကထာနိဿယများ (PDF Files Download)

စာသင်သားနဲ့ သုတေသီ ရဟန်းတော်များ၊ ပိဋကတ် စာပေ ပညာရှင်များ၊ လေ့လာသူများ အားလုံး အတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်။ အားလုံးကို တစ်ခါတည်း ဒေါင်းဖို့ကတော့ မလွယ်လောက်ပါဘူး။ Upload တင်ထားတဲ့ အဋ္ဌကထာနိဿယကျမ်းပေါင်း ၁၀၉ ကျမ်းလုံးရဲ့ ပမာဏက 1.14 Gigabyte ရှိပါတယ်။

ဒါကြောင့် ကိုယ်လိုအပ်နေတဲ့ ဘာသာဋီကာနိဿယနဲ့ အဋ္ဌကထာနိဿယများကို အောက်ပါမာတိကာမှာ ရှာပြီး ဒေါင်းတော်မူကြပါ။ ပြီးတော့ လိုအပ်မည့် သူများအတွက်လည်း တဆင့်မျှဝေ ကုသိုလ်ပြုပေးတော်မူကြပါ။

ဓမ္မတည်းဟူသော ရောင်ခြည်တော်မြတ်ဖြင့် ဥာဏ်ပညာတည်း ဟူသော ကြာငုံတို့ ပွင့်ဖူးကြသည်ဖြစ်၍ သီလတည်းဟူသော သင်းပျံ့သောရနံ့ ကြိုင်လှိုင်ပြီးလျှင် အလိုရှိရာဆန္ဒမွန်တို့ ပြည့်စုံတော်မူကြစေကုန်သတည်း။

Reference: https://www.facebook.com/1621964181194569/photos/a.1645101238880863/2916807685043539/

 1. ပါရာဇိကဏ် အဋ္ဌကထာ နိဿယသစ် အတွဲ (၃) 009 Parajikan 3.pdf
 2. ပါရာဇိကဏ် အဋ္ဌကထာ နိဿယသစ် အတွဲ (၄) 010 Parajikan 4.pdf
 3. ပါရာဇိကဏ် အဋ္ဌကထာ နိဿယ တတိယ 013 Parajikan.pdf
 4. ပါရာဇိကဏ် အဋ္ဌကထာ ဘာသာဋီကာ နိဿယ 014 Parajikan.pdf
 5. မဟာဝါ အဋ္ဌကထာ ဘာသာဋီကာ 020 Mahavagga Atth Basatika Nissaya.pdf
 6. မဟာဝါ အဋ္ဌကထာ ဘာသာဋီကာ အတွဲ (၂) 021.pdf
 7. ပါရာဇိကဏ် အဋ္ဌကထာ နိဿယ ဒုတိယ 006 Parajikan.pdf
 8. ပါရာဇိကဏ် အဋ္ဌကထာ နိဿယ ပထမ 005 Parajikan.pdf
 9. ပါရာဇိကဏ် အဋ္ဌကထာ နိဿယသစ် အတွဲ (၁) 001 Parajikan.pdf
 10. ပါရာဇိကဏ် အဋ္ဌကထာ နိဿယသစ် အတွဲ (၂) 002 Parajikan.pdf
 11. စူဠ၀ဂ္ဂ အဋ္ဌကထာ နိဿယ 023.pdf
 12. ပရိဝါရ ဘာသာဋီကာ 025.pdf
 13. ကင်္ခါဝိတရဏီ အဋ္ဌကထာ နိဿယ (ပ)027.pdf
 14. ကင်္ခါဝိတရဏီ အဋ္ဌကထာ နိဿယ (ဒု) 028.pdf
 15. ကင်္ခါဝိတရဏီ အဋ္ဌကထာ ဘာသာဋီကာ 29.pdf
 16. ကင်္ခါဝိတရဏီ အဋ္ဌကထာ နောက်ဆုံးအုပ်030.pdf
 17. ဝိနယသင်္ဂဟ အဋ္ဌကထာ နိဿယသစ် (ပ) 031.pdf
 18. ဝိနယသင်္ဂဟ အဋ္ဌကထာ နိဿယသစ် (ဒု) 032.pdf
 19. သုတ်သီလက္ခန် အဋ္ဌကထာ နိဿယ (ပ) 033.pdf
 20. သုတ်သီလက္ခန် အဋ္ဌကထာ နိဿယ (ဒု) 034.pdf
 21. သုတ်သီလက္ခန် အဋ္ဌကထာ နိဿယသစ် (ပ) 037.pdf
 22. သုတ်သီလက္ခန် အဋ္ဌကထာ နိဿယသစ် (ဒု) 038.pdf
 23. သီလက္ခန် အဋ္ဌကထာဘာသာ ဋီကာ (ပ) 039.pdf
 24. သီလက္ခန် အဋ္ဌကထာဘာသာ ဋီကာ (ဒု) 040.pdf
 25. သီလက္ခန် အဋ္ဌကထာဘာသာ ဋီကာ (တ) 041.pdf
 26. သီလက္ခန် အဋ္ဌကထာဘာသာ ဋီကာ (စ) 042.pdf
 27. သုတ်မဟာဝါ အဋ္ဌကထာ နိဿယ (ပ) 048.pdf
 28. သုတ်မဟာဝါ အဋ္ဌကထာ နိဿယ (ဒု) 049.pdf
 29. သုတ်မဟာဝါ အဋ္ဌကထာဘာသာဋီကာ ၁ (မဟာပဓာနမှ မဟာနိဒါန အထိ) 050.pdf
 30. သုတ်မဟာဝါ အဋ္ဌကထာဘာသာဋီကာ ၂ (မဟာပရိနိဗ္ဗာနသုတ်) 050051.pdf
 31. သုတ်မဟာဝါ အဋ္ဌကထာဘာသာဋီကာ ၃ (မဟာသုဒဿနနမှ ပါယာသိရာဇညသုတ်အထိ) 052.pdf
 32. သုတ်ပါဌေယျ အဋ္ဌကထာ နိဿယသစ် 055.pdf
 33. သုတ်ပါဌေယျ ဘာသာဋီကာ 056.pdf
 34. မူလပဏ္ဏာသ အဋ္ဌကထာ နိဿယ (ပ) 058.pdf
 35. မူလပဏ္ဏာသ အဋ္ဌကထာ နိဿယ (ဒု) 059.pdf
 36. မူလပဏ္ဏာသ အဋ္ဌကထာ နိဿယ (တ) 060.pdf
 37. မဇ္စျိမ ပဏ္ဏာသ အဋ္ဌကထာ နိဿယ (ပ) 061.pdf
 38. မဇ္စျိမ ပဏ္ဏာသ အဋ္ဌကထာ နိဿယ (ဒု) 062.pdf
 39. ဥပရိ ပဏ္ဏာသ အဋ္ဌကထာ နိဿယ (ပ) 063.pdf
 40. ဥပရိ ပဏ္ဏာသ အဋ္ဌကထာ နိဿယ (ဒု) 064.pdf
 41. သဂါထာ ၀ဂ္ဂ သံယုတ် အဋ္ဌကထာ နိဿယ (ပ) 065.pdf
 42. သဂါထာ ၀ဂ္ဂ သံယုတ် အဋ္ဌကထာ နိဿယ (ဒု) 066.pdf
 43. နိဒါန ၀ဂ္ဂ သံယုတ် အဋ္ဌကထာ နိဿယ (ပ) 067.pdf
 44. နိဒါန ၀ဂ္ဂ သံယုတ် အဋ္ဌကထာ နိဿယ (ဒု) 068.pdf
 45. ခန္ဓ ၀ဂ္ဂ သံယုတ် အဋ္ဌကထာ နိဿယ 069.pdf
 46. သဠာယတန ၀ဂ္ဂ သံယုတ် အဋ္ဌကထာ နိဿယ 070.pdf
 47. မဟာ၀ဂ္ဂ သံယုတ် အဋ္ဌကထာ နိဿယ 071.pdf
 48. အင်္ဂုတ္ထိုရ် အဋ္ဌကထာ နိဿယ (ပ) 072.pdf
 49. အင်္ဂုတ္ထိုရ် အဋ္ဌကထာ နိဿယ (ဒု-၁) 073.pdf
 50. အင်္ဂုတ္ထိုရ် အဋ္ဌကထာ နိဿယ (ဒု-၂ သို့ တ) 074.pdf
 51. အင်္ဂုတ္ထိုရ် အဋ္ဌကထာ နိဿယ (စ) 075.pdf
 52. အင်္ဂုတ္ထိုရ် အဋ္ဌကထာ နိဿယ (ပဉ္စမ) 076.pdf
 53. အင်္ဂုတ္ထိုရ် အဋ္ဌကထာ နိဿယ (ဆ) 077.pdf
 54. ခုဒ္ဒကပါဌ အဋ္ဌကထာ နိဿယ 078.pdf
 55. ဓမၼပဒ အ႒ကထာ နိႆယ (ပ) 079.pdf
 56. ဓမၼပဒ အ႒ကထာ နိႆယ (ဒု) 080.pdf
 57. ဓမၼပဒ အ႒ကထာ နိႆယ (တ) 082.pdf
 58. ဓမၼပဒ အ႒ကထာ နိႆယ (စ) 083.pdf
 59. ဥဒါန်း အဋ္ဌကထာ နိဿယ (ပ) 084.pdf
 60. ဥဒါန်း အဋ္ဌကထာ နိဿယ (ဒု) 085.pdf
 61. ဣတိဝုတ် အဋ္ဌကထာ နိဿယ (ပ) 086.pdf
 62. သုတ္တနိပါတ် အဋ္ဌကထာ နိဿယ (ဒု) 087.pdf
 63. သုတ္တနိပါတ် အဋ္ဌကထာ နိဿယ (ဒု) 088.pdf
 64. သုတ္တနိပါတ် အဋ္ဌကထာ နိဿယ (တ) 089.pdf
 65. ဝိမာန၀တ္ထု အဋ္ဌကထာ နိဿယ (ပ) 090.pdf
 66. ဝိမာန၀တ္ထု အဋ္ဌကထာ နိဿယ (ဒု) 091.pdf
 67. ပေတ၀တ္ထု အဋ္ဌကထာ နိဿယ 092.pdf
 68. ထေရဂါထာ အဋ္ဌကထာ နိဿယ (ပ) 093.pdf
 69. ထေရဂါထာ အဋ္ဌကထာ နိဿယ (ဒု) 094.pdf
 70. ထေရဂါထာ အဋ္ဌကထာ နိဿယ (တ) 095.pdf
 71. ထေရဂါထာ အဋ္ဌကထာ နိဿယ (စ) 096.pdf
 72. စရိယာပိဋက အ႒ကထာ နိႆယ 097.pdf
 73. တေမိ ဇာတကအဋ္ဌကထာ နိဿယ (ပ) 098.pdf
 74. ဇနက ဇာတကအဋ္ဌကထာ နိဿယ 099.pdf
 75. သုဝဏ္ဏသာမ ဇာတကအဋ္ဌကထာ နိဿယ 100.pdf
 76. နိမိ ဇာတကအဋ္ဌကထာ နိဿယ 101.pdf
 77. မဟောသဓ ဇာတကအဋ္ဌကထာ နိဿယ (ပ) 102.pdf
 78. မဟောသဓ ဇာတကအဋ္ဌကထာ နိဿယ (ဒု) 103.pdf
 79. မဟောသဓ ဇာတကအဋ္ဌကထာ နိဿယ (တ) 104.pdf
 80. ဘူရိဒတ္တ ဇာတကအဋ္ဌကထာ နိဿယ 105.pdf
 81. စန္ဒကုမာရ ဇာတကအဋ္ဌကထာ နိဿယ 106.pdf
 82. နာရဒ ဇာတကအဋ္ဌကထာ နိဿယ 107.pdf
 83. ဝိဒူရ ဇာတကအဋ္ဌကထာ နိဿယ 108.pdf
 84. ဝေဿန္တရ ဇာတကအဋ္ဌကထာ နိဿယ (ပ) 109.pdf
 85. ဝေဿန္တရ ဇာတကအဋ္ဌကထာ နိဿယ (ဒု) 110.pdf
 86. ပဋိသမ္ဘိဒါ မဂ္ဂ အဋ္ဌကထာ နိဿယ(ပ) 111.pdf
 87. ပဋိသမ္ဘိဒါ မဂ္ဂ အဋ္ဌကထာ နိဿယ(ဒု) 112.pdf
 88. နေတ္ထိ အဋ္ဌကထာ နိဿယ (ပ) 113.pdf
 89. နေတ္ထိ အဋ္ဌကထာ နိဿယ (ဒု) 114.pdf
 90. ဝိသုဒ္ဓိမဂ် နိဿယ (ပ) 122.pdf
 91. ဝိသုဒ္ဓိမဂ် နိဿယ (ဒု) 123.pdf
 92. ဝိသုဒ္ဓိမဂ် နိဿယ (တ) 124.pdf
 93. ဝိသုဒ္ဓိမဂ် နိဿယ (စ) 125.pdf
 94. ဝိသုဒ္ဓိမဂ် နိဿယ (ပဉ္စ) 126.pdf
 95. အဋ္ဌသာလိနီ အဋ္ဌကထာ နိဿယ (ပ) 131.pdf
 96. အဋ္ဌသာလိနီ အဋ္ဌကထာ နိဿယ (ဒု) 132.pdf
 97. အဋ္ဌသာလိနီ အဋ္ဌကထာ နိဿယ (တ) 133.pdf
 98. အဋ္ဌသာလိနီ အဋ္ဌကထာ ဘာသာဋီကာ ၁ 134.pdf
 99. အဋ္ဌသာလိနီ အဋ္ဌကထာ ဘာသာဋီကာ ၂ 135.pdf
 100. အဋ္ဌသာလိနီ အဋ္ဌကထာ ဘာသာဋီကာ ၃ 136.pdf
 101. အဋ္ဌသာလိနီ အဋ္ဌကထာ ဘာသာဋီကာ ၄ 137.pdf
 102. သမ္မောဟဝိနောဒနီ အဋ္ဌကထာ ဘာသာဋီကာ (ပ) 138.pdf
 103. သမ္မောဟဝိနောဒနီ အဋ္ဌကထာ ဘာသာဋီကာ (ဒု) 139.pdf
 104. သမ္မောဟဝိနောဒနီ အဋ္ဌကထာ ဘာသာဋီကာ (တ) 140.pdf
 105. ဓာတုကထာ အဋ္ဌကထာ ဘာသာဋီကာ 144.pdf
 106. ကထာ၀တ္ထု အဋ္ဌကထာ ဘာသာဋီကာ (ပ)145.pdf
 107. ကထာ၀တ္ထု အဋ္ဌကထာ ဘာသာဋီကာ (ဒု)146.pdf
 108. ယမက အဋ္ဌကထာ ဘာသာဋီကာ (ပ)147.pdf
 109. ပဋ္ဌာန အဋ္ဌကထာ ဘာသာဋီကာ (ပ)148.pdf

Credited Yan Naing Soe Nyunt