၂၀၂၀ ကထိန်သင်္ကန်း ဆက်ကပ်လှူဒါန်းပွဲ – ကုသလကာရီကျောင်း

ကုသလကာရီကျောင်း (Fremont, USA) ၏ ကထိန်သင်္ကန်း ဆက်ကပ်လှူဒါန်းပွဲ
နိုဝင်ဘာလ ၁၅၊ တနင်္ဂနွေနေ့ 2020, နံနက် 9:30 am (Pacific Time – USA San Francisco)