တတိယအကြိမ် (၁၀)ရက်တရားစခန်း သင်တန်းမှတ်စုများ

ဓမ္မပူဇာ ဆုတောင်း အမျှဝေ

ကိုးပါးသီလ – my.wikipedia.org