အဘိဓမ္မာသင်တန်း (၄၁) – ဝီထိပိုင်း (၅) – ပဉ္စဒွါရဝီထိ (၅) – ပဉ္စဒွါရဝီထိဖြစ်ကြောင်းများ

နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) ဆရာတော် ဦးဂရုဓမ္မ (ကုသလကာရီဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း Fremont, California, USA) မှ သင်ကြားပို့ချသည်။