ဥပ္ပလဝဏ်ထေရီနှင့် ဆက်စပ်သောတရားတော်များ

ဥပ္ပလဝဏ်ထေရီ (၆) – တန်ခိုးအရာ ဧတဒဂ်ရခြင်းအကြောင်း

တရား လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခြင်း (၁၆၀) တန်ခိုးအရာဧတဒဂ်ရသော ဥပ္ပလဝဏ်ထေရီ (၆) တန်ခိုးအရာ ဧတဒဂ်ရခြင်းအကြောင်း နံနက် သီလခံယူ + ဘုရားဝတ်ပြု + အလုပ်ပေးတရား နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) သင်တန်း တရား ရှုမှတ်ခြင်း နှင့် တရားသိမ်း သင်တန်းမှတ်စုများ Downloads ဆရာတော် အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ မေတ္တာနန္ဒဆရာတော်  ဦးဃောသိတာဘိဝံသ (မေတ္တာနန္ဒဝိဟာရ, Califorina, U.S.A.) မှ သင်ကြားပို့ချသည်။

ဥပ္ပလဝဏ်ထေရီ (၅) – ဘဝသံသရာ

တရား လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခြင်း (၁၅၉) တန်ခိုးအရာဧတဒဂ်ရသော ဥပ္ပလဝဏ်ထေရီ (၅) ဘဝသံသရာ နံနက် သီလခံယူ + ဘုရားဝတ်ပြု + အလုပ်ပေးတရား နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) သင်တန်း တရား ရှုမှတ်ခြင်း နှင့် တရားသိမ်း သင်တန်းမှတ်စုများ Downloads ဆရာတော် အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ မေတ္တာနန္ဒဆရာတော်  ဦးဃောသိတာဘိဝံသ (မေတ္တာနန္ဒဝိဟာရ, Califorina, U.S.A.) မှ သင်ကြားပို့ချသည်။

ဥပ္ပလဝဏ်ထေရီ (၄) – အကောက်သွားမှာလား။ အဖြောင့် သွားမှာလား။

တရား လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခြင်း (၁၅၈) တန်ခိုးအရာဧတဒဂ်ရသော ဥပ္ပလဝဏ်ထေရီ (၄) အကောက်သွားမှာလား။ အဖြောင့် သွားမှာလား။ နံနက် သီလခံယူ + ဘုရားဝတ်ပြု + အလုပ်ပေးတရား နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) သင်တန်း တရား ရှုမှတ်ခြင်း နှင့် တရားသိမ်း သင်တန်းမှတ်စုများ Downloads ဆရာတော် အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ မေတ္တာနန္ဒဆရာတော်  ဦးဃောသိတာဘိဝံသ (မေတ္တာနန္ဒဝိဟာရ, Califorina, U.S.A.) မှ သင်ကြားပို့ချသည်။

ဥပ္ပလဝဏ်ထေရီ (၃) – ခေါင်းဆောင်ကောင်း၏ အရည်အသွေးများ

တရား လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခြင်း (၁၅၇) တန်ခိုးအရာဧတဒဂ်ရသော ဥပ္ပလဝဏ်ထေရီ (၃) ခေါင်းဆောင်ကောင်း၏ အရည်အသွေးများ နံနက် သီလခံယူ + ဘုရားဝတ်ပြု + အလုပ်ပေးတရား နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) သင်တန်း တရား ရှုမှတ်ခြင်း နှင့် တရားသိမ်း သင်တန်းမှတ်စုများ Downloads ဆရာတော် အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ မေတ္တာနန္ဒဆရာတော်  ဦးဃောသိတာဘိဝံသ (မေတ္တာနန္ဒဝိဟာရ, Califorina, U.S.A.) မှ သင်ကြားပို့ချသည်။

ဥပ္ပလဝဏ်ထေရီ (၂) – ကိလေသာအာရုံ (၅)ပါး၏ အကျိုး နှင့် အပြစ်

တရား လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခြင်း (၁၅၆) တန်ခိုးအရာဧတဒဂ်ရသော ဥပ္ပလဝဏ်ထေရီ (၂) ကိလေသာအာရုံ (၅)ပါး၏ အကျိုး နှင့် အပြစ် နံနက် သီလခံယူ + ဘုရားဝတ်ပြု + အလုပ်ပေးတရား နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) သင်တန်း တရား ရှုမှတ်ခြင်း နှင့် တရားသိမ်း သင်တန်းမှတ်စုများ Downloads ဆရာတော် အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ မေတ္တာနန္ဒဆရာတော်  ဦးဃောသိတာဘိဝံသ (မေတ္တာနန္ဒဝိဟာရ, Califorina, U.S.A.) မှ သင်ကြားပို့ချသည်။

ဥပ္ပလဝဏ်ထေရီ (၁) – ကြည်ညိုတတ်သော ပုဂ္ဂိုလ် (၄)မျိုး

တန်ခိုးအရာဧတဒဂ်ရသော ဥပ္ပလဝဏ်ထေရီ (၁) ကြည်ညိုတတ်သော ပုဂ္ဂိုလ် (၄)မျိုး နံနက် သီလခံယူ + ဘုရားဝတ်ပြု + အလုပ်ပေးတရား နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) သင်တန်း တရား ရှုမှတ်ခြင်း နှင့် တရားသိမ်း သင်တန်းမှတ်စုများ Downloads