ဥပ္ပလဝဏ်ထေရီ (၁) – ကြည်ညိုတတ်သော ပုဂ္ဂိုလ် (၄)မျိုး

  • တန်ခိုးအရာဧတဒဂ်ရသော ဥပ္ပလဝဏ်ထေရီ (၁)
    • ကြည်ညိုတတ်သော ပုဂ္ဂိုလ် (၄)မျိုး

နံနက် သီလခံယူ + ဘုရားဝတ်ပြု + အလုပ်ပေးတရား

နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်)