ကမ္မဌာန်းတရား လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခြင်း (၇၉)

ယောဂီတို့ မဆုတ်ယုတ်ကြောင်းတရား (၇)ပါး