အဘိဓမ္မတ္ထသင်္ဂဟကျမ်း ကမ္မဋ္ဌာန်းပိုင်း (၃)

ထေရဝါဒ ဓမ္မကမ္မဌာန်း လမ်းစဥ် အပိုင်း(၁၂၉)

နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်)

  • ဘာဝနာ (၃) မျိုး
  • နိမိတ် (၃)မျိုး
  • ဘာဝနာ နှင့် နိမိတ်တဆွဲစပ်ပုံ
  • ကသိုဏ်း (၁၀)ပါး

သြဒါတကသိုဏ်း – အဖြူရောင်အဆင်းကသိုဏ်း

အမည်းခံပေါ်အဖြူရောင်အဝန်း

စက်ဝိုင်းအချင်း (အမည်း ၁” + အဖြူ ၁၀” + အမည်း ၁”)

Circle diameter is 12 inches in total including black line