၂၀၂၁ ကုသလကာရီကျောင်း (Fremont, USA) ကထိန်သင်္ကန်း ဆက်ကပ်လှူဒါန်းပွဲ

ကုသလကာရီကျောင်း (Fremont, USA) ၏ ကထိန်သင်္ကန်း ဆက်ကပ်လှူဒါန်းပွဲ
အောက်တိုဘာလ ၃၀၊ စနေနေ့ 2021, နံနက် 9:30 am (Pacific Time – USA San Francisco)