ဂါထာပန်းကုံးများ

၁။ အတ္တာ ဟိ အတ္တနော နာထော၊ ကော ဟိ နာထော ပရော သိယာ။အတ္တနာ ဟိ သုဒန္တေန၊ နာထံ လဘတိ ဒုလ္လဘံ။ ။ ဓမ္မပဒ- အတ္တဝဂ်၊ ကုမာရကဿပဝတ္ထု မိမိသည်သာ မိမိ၏ကိုးစားရာ ဖြစ်သည်။ သူတစ်ပါးသည် မိမိ၏ကိုးစားရာ အဘယ်မှာ ဖြစ်နိုင်အံ့နည်း။ မိမိသည် ကောင်းစွာယဉ်ကျေးသဖြင့် ရရောက်နိုင်ခဲသော ကိုးစားရာအရဟတ္တဖိုလ်ကို ရရှိနိုင်၏။ ၂။ န တံ မာတာ ပိတာ ကယိရာ၊ အညေ ဝါပိစ ဉာတကာ။သမ္မာပဏိဟိတံ စိတ္တံ၊ သေယျသော နံ တတော ကရေ။ ဓမ္မပဒ- စိတ္တ၀ဂ်၊ သောရေယျသူဌေးသားဝတ္ထု လူ, နတ်, နိဗ္ဗာန် ၃ တန်ချမ်းသာကို မိဘ, ဆွေမျိုး …

ဂါထာပန်းကုံးများ Read More »