အဘိဓမ္မတ္ထသင်္ဂဟကျမ်း ကမ္မဋ္ဌာန်းပိုင်း (၃၈)

ထေရဝါဒ ဓမ္မကမ္မဌာန်း လမ်းစဥ် အပိုင်း(၁၆၄)

နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်)

 • ဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်း – (၅)
 • ဝိသုဒ္ဓိ(၇)ပါး
  • ဥဒယဗ္ဗယဉာဏ်
  • ဥဒယဗ္ဗယရှုနည်း (၂)မျိုး
  • ဥပက္ကိလေသ (ဝိပဿနာ ညစ်ညူးကြောင်း) (၁၀) ပါး
  • ပဋိပဒါဉာဏဒဿနဝိသုဒ္ဓိ
  • ဥဒယဗ္ဗယဉာဏ်နောက်ပိုင်း