စတုတ္ထအကြိမ် Zoom Online (၁၀) ရက် တရားစခန်း

၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၂၄) မှ ၂၀၂၂ ဇန္နဝါရီလ (၂) ရက်နေ့ အထိ (USA အချိန်) နှစ်ကူး စတုတ္ထအကြိမ် (၁၀) ရက် တရားစခန်း ရှိပါသည်။

တနေ့တာအချိန်ဇယား

နံနက်ခင်း အလုပ်ပေးတရား

ညနေ သဘောတရားရေးရာ အပိုင်း

ပထမနေ့အချိန်ဇယား – Dec 24, 2021

(၁၀)ရက်ပြည့်နေ့ အချိန်ဇယား- Jan 2, 2022