ကမ္မဋ္ဌာန်းပိုင်း (၂) – သမထပိုင်း (၁) – ကသိုဏ်း၊ ဈာန်ဝင်စား၊ အသုဘကမ္မဋ္ဌာန်း

နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်)

ဆရာတော် ဦးဇနကာဘိဝံသ သင်ကြားပို့ ချသည့် ကမ္မဋ္ဌာန်းတရား သင်တန်း။

my.wikipedia.org/wiki/ကသိုဏ်း
my.wikipedia.org/wiki/ဈာန်
my.wikipedia.org/wiki/အသုဘကမ္မဋ္ဌာန်း

ကမ္မဋ္ဌာန်းတရား သင်တန်း