အဘိဓမ္မာသင်တန်း (၁၉) – စေတသိက်ပိုင်း (၂) – ပကိဏ်းစေတသိက် ၆–ပါး၊ အကုသိုလ်စေတသိက် ၁၄-ပါး (၁)

နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်)

ဆရာတော် ဦးဂရုဓမ္မ (ကုသလကာရီဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း Fremont, California, USA) မှ သင်ကြားပို့ချသည်။

သင်တန်း စာအုပ်/မှတ်စု

အဘိဓမ္မာသင်တန်း Videos

YouTube PlayList