ဂါထာပန်းကုံးများ

၁။

အတ္တာ ဟိ အတ္တနော နာထော၊ ကော ဟိ နာထော ပရော သိယာ။
အတ္တနာ ဟိ သုဒန္တေန၊ နာထံ လဘတိ ဒုလ္လဘံ။ ။

ဓမ္မပဒ- အတ္တဝဂ်၊ ကုမာရကဿပဝတ္ထု

မိမိသည်သာ မိမိ၏ကိုးစားရာ ဖြစ်သည်။ သူတစ်ပါးသည် မိမိ၏ကိုးစားရာ အဘယ်မှာ ဖြစ်နိုင်အံ့နည်း။ မိမိသည် ကောင်းစွာယဉ်ကျေးသဖြင့် ရရောက်နိုင်ခဲသော ကိုးစားရာအရဟတ္တဖိုလ်ကို ရရှိနိုင်၏။

၂။

န တံ မာတာ ပိတာ ကယိရာ၊ အညေ ဝါပိစ ဉာတကာ။
သမ္မာပဏိဟိတံ စိတ္တံ၊ သေယျသော နံ တတော ကရေ။

ဓမ္မပဒ- စိတ္တ၀ဂ်၊ သောရေယျသူဌေးသားဝတ္ထု

လူ, နတ်, နိဗ္ဗာန် ၃ တန်ချမ်းသာကို မိဘ, ဆွေမျိုး စသည်များက ပြုပြင်စီရင်၍ မပေးနိုင်။ မိမိ ကောင်းမွန်စွာ ဆောက်တည်အပ်သော ကုသိုလ်ကောင်းမှုများသာ ထိုမိဘ, ဆွေမျိုထးများထက် အဆင့်ဆင့်မြင့်မြတ်အောင် ပြုနိုင်၏။

၃။

တုမှေဟိ ကိစ္စမာတပ္ပံ၊ အက္ခတာရော တထာဂတာ။
ပဋိပန္နာ ပမောက္ခန္တိ၊ ဈာယိနော မာရဗန္ဓနာ။

ဓမ္မပဒ- မဂ္ဂဝဂ်၊ ပဉ္စသတဘိက္ခုဝတ္ထု

သင်တို့သည် ကိုယ်တိုင် အားထုတ်ကြကုန်လော့။ ဘုရားရှင်တို့သည် လမ်းမှန်ညွန်ပြရုံမျှ ဖြစ်ကုန်၏။ ကျင့်ကြံကုန်၍ ကိလေသာကို ရှို့မြှိုက်ကြကုန်သူတို့သည်သာ မာရ်မင်းအနှောင်အဖွဲ့မှ လွတ်မြောက်ကုန်၏။

၄ နှင့် ၅။

ဣဓ သောစတိ ပေစ္စ သောစတိ၊ ပါပကာရီ ဥဘယတ္ထ သောစတိ။
သော သောစတိ သော ဝိဟညတိ၊ ဒိသွာ ကမ္မကိလိဋ္ဌမတ္တနော။

ဓမ္မပဒ- အဋ္ဌကထာ၊ စုန္ဒသူကရိကဝတ္ထု

ဣဓ တပ္ပတိ ပေစ္စ တပ္ပတိ၊ ပါပကာရီ ဥဘယတ္ထ တပ္ပတိ။
ပါပံ မေ ကတန္တိ တပ္ပတိ၊ ဘိယျာ တပ္ပတိ ဒုဂ္ဂတိံ ဂတော။

ဓမ္မပဒ- အဌကထာ၊ ဒေဝဒတ္ထ၀တ္ထု

မကောင်းမှုပြုသူသည် ပစ္စုပ္ပန်မှုတမလွန်ဘ၀ ၂ မျိုးစလုံး၌ စိုးရိမ်ပူပန်ရ၏။ မကောင်းမှုအကျိုးကို မြင်ရ၍ ပစ္စုပ္ပန်, တမလွန်ဘဝ ၂ မျိုးစလုံး၌ စိုးရိမ်ပူပန်ရ၏။

၆။

န အန္တလိက္ခေ န သမုဒ္ဒမဇ္စျေ၊ န ပဗ္ဗတာနံ ဝိဝရံ ပဝိသ။
န ဝိဇ္ဇတိ သော ဇဂတိပ္ပဒေသော၊ ယတ္ထဋ္ဌိတော မုစ္ဆေယျ ပါပကမ္မာ။

ဓမ္မပဒ- ပါပဝဂ်၊ တယောဒနဝတ္ထ

ကောင်းကင်, သမုဒ္ဒရာအလယ်, တောင်လိုဏ်ခေါင်းတို့၌ ရှောင်တိမ်းပုန်းအောင်းနေစေကာမူ မကောင်းမှု ပြုပြီးသူသည် ထိုမကောင်းမှုမှ မလွတ်နိုင်။ လွတ်မြောက်နိုင်သောအရပ် မရှိ။

၇ နှင့် ၈။

ဣဓ မောဒဟိ ပေစ္စ မောဒတိ၊ ကတပုညာ ဥဘယတ္ထ မောဒတိ။
သော မောဒတိ သော ပမောဒတိ၊ ဒိသွာ ကမ္မဝိသုဒ္ဓိမတ္တနော။

ဓမ္မပဒ- အဋ္ဌကထာ၊ ဓမ္မိကဥပါသကဝတ္ထု

ဣဓ နန္ဒတိ ပေစ္စ နန္ဒတိ၊ ကတပုညာ ဥဘယတ္ထ နန္ဒတိ။
ပုညံ မေ ကတန္တိ နန္ဒတိ၊ ဘိယျာ နန္ဒတိ သုဂတိံ ဂတော။

ဓမ္မပဒ- အဋ္ဌကထာ၊ သုမနဒေဝီဝတ္ထု

ကောင်းမှုပြုသူသည် ပစ္စုပ္ပန်, တမလွန်ဘဝ ၂ မျိုးစလုံး၌ ဝမ်းမြောက်နှစ်သက်ရ၏။ ကောင်းမှု အကျိုးကို မြင်ရ၍ ပစ္စုပ္ပန်, တမလွန် ဘဝ ၂ မျိုးစလုံး၌ ဝမ်းမြောက်နှစ်သက်ရ၏။

၉။

အသာရေ သာရမတိနော၊ သာရေ စာသာရဒဿိနော။
တေ သာရံ နာဓိဂစ္ဆန္တိ၊ မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပဂေါစရာ။

၁၀။

သာရဉ္စ သာရတာ ဉတွာ၊ အသာရဉ္စ အသာရတာ။
တေ သာရံ အဓိဂစ္ဆန္တိ၊ သမ္မာသင်္ကပ္ပဂေါစရာ။

ဓမ္မပဒ- ယမကဝဂ်၊ အရှင်သာရိပုတ္တရာဝတ္ထု

အနှစ်မရှိတရားကို “အနှစ်ရှိ၏”ဟု မှတ်ထင်သူများသည် အနှစ်ရှိတရား၌ “အနှစ်မရှိ”ဟု မြင်ပြီး၊ မကောင်းသောအကြံများ ကျက်စားလျက် သီလ စသောအနှစ်အရသာမှ ကင်းကွာကြကုန်၏။ အနှစ်ရှိတရားကို “အနှစ်ရှိ၏”ဟု ထင်မြင်သူများသည် အနှစ်မရှိသောတရား၌ “အနှစ်မရှိ” ဟုမြင်ပြီး၊ ကောင်းသောအကြံများ ကျက်စားလျက် သီလ စသောအနှစ်အရသာကို ခံစားနိုင်ကြကုန်၏။

၁၁။

ယော စ ၀ဿသတံ ဇီဝေ၊ ဒုဿီလော အသမာဟိတော။
ဧကာဟံ ဇီဝိတံ သေယျာ၊ သီလဝန္တဿ ဈာယိနော။

ဓမ္မပဒ- သဟဿဝဂ်၊ ဓါတုကောဏ္ဍညထေရဝတ္ထု

အနှစ်သာရ မြတ်သီလ ကင်းသူသည် နှစ် ၁ဝဝ အသက်ရှည်လည်း မမြတ်။ အနှစ်သာရ သီလရှိသူအား တစ်ရက် တစ်ခဏ အသက်ရှင်နေရလည်း မြတ်၏။

၁၂။

သဗ္ဘိရေ၀ သမာသေထ၊ သဗ္ဘိ ကုဗ္ဗေထ သန္ထဝံ။
သတံ သဒ္ဓမ္မမညာယ၊ သေယျာ ဟောတိ န ပါပိယော။

သံယုတ္တပါဠိတော်

သူတော်ကောင်းတို့နှင့် ပေါင်းဖော်အပ်၏။ သူတော်ကောင်းနှင့် ပေါင်းရ၍ သူတော်ကောင်းတရား သိရသူသည် ယုတ်မာမှုကင်းပြတ်၍ မြင့်မြတ်သူအဖြစ်သို့ ရောက်နိုင်၏။

၁၃။

န ဟိ ဓမ္မော အဓမ္ဓော စ၊ ဥဘော သမဝိပါကိနော။
အဓမ္ဓော နိရယံ နေတိ၊ ဓမ္ဓော ပါပေတိ သုဂ္ဂတိံ။

ဓမ္မပဒ- ယမကဝဂ်၊ စက္ခပါလထေရဝတ္ထု

လောကတွင် ဓမ္မ(တရားမှန်), အဓမ္မ (တရားမှား) ၂ မျိုးရှိရာ အကျိုးပေးမှု မတူကြပါ။ အဓမ္မ(တရားမှား) သည် ငရဲသို့ ပို့ဆောင်ပြီး၊ ဓမ္မ(တရားမှန်)သည် ကောင်းသောဘုံဘဝ သုဂတိဌာနသို့ ရောက်စေသည်။

ကိုးကား