မေတ္တာပွားနည်းများ

ဝိသုဒ္ဓိမဂ်လာနည်းကို အမှီပြု၍ မေတ္တာပွားနည်း

ရုပ်နာမ်နှစ်ဖြာ ငါ့ခန္ဓာ ချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေ။
တရားကျင့်ပါ ယောဂီမှာ ချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေ။
    (ဆွေမျိုးမတော်သောလိင်တူလေးစားစရာ ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအာရုံပြု)။
ဂုဏ်တော်အနန္တာ မြတ်ဆရာ ချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေ။
မိဘနှစ်ဖြာ ဂုဏ်နန္တာ ချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေ။
ဆွေမျိုးရင်းချာ အားလုံးမှာ ချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေ။
မိတ်ဆွေသဟာ အားလုံးမှာ ချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေ။
မချစ်မမုန်းပါ ပုဂ္ဂိုလ်မှာ ချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေ။
မုန်းစိတ်ဝင်ပါ ပုဂ္ဂိုလ်မှာ ချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေ။

ရန်သတ္တုပြုပါ ပုဂ္ဂိုလ်မှာ ချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေ။
တို့အိမ်တွင်းမှာ များသတ္တာ ချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေ။
တို့ကျောင်းတွင်းမှာ များသတ္တာ ချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေ။
တို့ဧရိယာတွင်းမှာ များသတ္တာ ချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေ။
တို့မြို့တွင်းမှာ များသတ္တာ ချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေ။
တို့နိုင်ငံတွင်းမှာ များသတ္တာ ချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေ။
တို့ကမ္ဘာတွင်းမှာ များသတ္တာ ချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေ။
တို့စကြာဝဠာတွင်းမှာ များသတ္တာ ချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေ။
အနန္တစကြာဝဠာ များသတ္တာ ချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေ။

မေတ္တာသုတ် မေတ္တာပွားနည်း ဆယ့်တစ်မျိုး

 1. လုံးစုံများစွာ၊ သတ္တဝါ၊ ချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေ။
  ဥပါဒ်ရန်ဘေး၊ ကင်းစင်ဝေး၊ ငြိမ်းအေးကြပါစေ။
 2. ကြောက်တတ် မကြောက်တတ်၊ နှစ်ရပ်များစွာ၊ သတ္တဝါ၊ ချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေ။
  ဥပါဒ်ရန်ဘေး၊ ကင်းစင်ဝေး၊ ငြိမ်းအေးကြပါစေ။
 3. မြင်အပ် မမြင်အပ်၊ နှစ်ရပ်များစွာ၊ သတ္တဝါ၊ ချမ်းသာ ကိုယ်စိတ်မြဲပါစေ။
  ဥပါဒ်ရန်ဘေး၊ ကင်းစင်ဝေး၊ ငြိမ်းအေးကြပါစေ။
 4. ဝေးနေ နီးနေ၊ နှစ်ထွေ များစွာ၊ သတ္တဝါ၊ ချမ်းသာ ကိုယ်စိတ်မြဲပါစေ။
  ဥပါဒ်ရန်ဘေး၊ ကင်းစင်ဝေး၊ ငြိမ်းအေးကြပါစေ။
 5. ဘဝဇာတ်ဆုံး၊ မဆုံးများစွာ၊ သတ္တဝါ၊ ချမ်းသာကိုယ်စိတ် မြဲပါစေ။
  ဥပါဒ်ရန်ဘေး၊ ကင်းစင်ဝေး၊ ငြိမ်းအေးကြပါစေ။
 6. ရှည်-တို-အလတ်၊ သုံးရပ်ခန္ဓာ၊ သတ္တဝါ၊ ချမ်းသာ ကိုယ်စိတ်မြဲပါစေ။
  ဥပါဒ်ရန်ဘေး၊ ကင်းစင်ဝေး၊ ငြိမ်းအေးကြပါစေ။
 7. ကြီး-ငယ်-အလတ်၊ သုံးရပ်ခန္ဓာ၊ သတ္တဝါ၊ ချမ်းသာ ကိုယ်စိတ်မြဲပါစေ။
  ဥပါဒ်ရန်ဘေး၊ ကင်းစင်ဝေး၊ ငြိမ်းအေးကြပါစေ။
 8. ဆူ-ကြုံ-အလတ်၊ သုံးရပ်ခန္ဓာ၊ သတ္တဝါ၊ ချမ်းသာ ကိုယ်စိတ်မြဲပါစေ။
  ဥပါဒ်ရန်ဘေး၊ ကင်းစင်ဝေး၊ ငြိမ်းအေးကြပါစေ။
 9. လူအချင်းချင်း၊ (သတ္တဝါအချင်းချင်း)၊ လှည့်ပတ်ခြင်း၊ ကင်းရှင်းကြပါစေ။
 10. အထင်သေးခြင်း၊ အချင်းချင်း၊ ကင်းရှင်းကြပါစေ။
 11. ဆင်းရဲလိုခြင်း၊ အချင်းချင်း၊ ကင်းရှင်းကြပါစေ။

မေတ္တသုတ်ပါဠိတော်ကို မင်းကွန်းတိပိဋကဓရဆရာတော်
မြန်မာမှုပြုပါသည်။

ခန္ဓသုတ်ပါဠိတော်နည်းကို အမှီပြုပြီး

မေတ္တာပွားနည်း လေးမျိုး

(က) ခြေမရှိပါ၊ သတ္တဝါ၊ ချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေ။
        ဥပါဒ်ရန်ဘေး၊ ကင်းစင်ဝေး၊ ငြိမ်းအေးကြပါစေ။

(ခ) ခြေနှစ်ချောင်းရှိပါ၊ သတ္တဝါ၊ ချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေ။
        ဥပါဒ်ရန်ဘေး၊ ကင်းစင်ဝေး၊ ငြိမ်းအေးကြပါစေ။

(ဂ) ခြေလေးချောင်းရှိပါ၊ သတ္တဝါ၊ ချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေ။
        ဥပါဒ်ရန်ဘေး၊ ကင်းစင်ဝေး၊ ငြိမ်းအေးကြပါစေ။

(ဃ) ခြေအများကြီးရှိပါ၊ သတ္တဝါ၊ ချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေ။
        ဥပါဒ်ရန်ဘေး၊ ကင်းစင်ဝေး၊ ငြိမ်းအေးကြပါစေ။

ငါးရာ့နှစ်ဆယ့်ရှစ် မေတ္တာပွားနည်း

အနောဓိသပုဂ္ဂိုလ်ငါးယောက်

 1. အားလုံးသောသတ္တဝါတွေ
  ဘေးရန်ခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ။
  ဒေါသခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ။
  ဆင်းရဲခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ။
  နှလုံးစိတ်ဝမ်း အေးချမ်းကြပါစေ။
 2. အားလုံးသောအသက်ရှိသူတွေ …
 3. အားလုံးသောထင်ရှားရှိသူတွေ …
 4. အားလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေ …
 5. အားလုံးသော ခန္ဓာကိုယ် အတ္တဘောရှိသူတွေ …

သြဓိသပုဂ္ဂိုလ် ခုနှစ်ယောက်

 1. အားလုံးသောအမျိုးသမီးတွေ
  ဘေးရန်ခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ။
  ဒေါသခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ။
  ဆင်းရဲခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ။
  နှလုံးစိတ်ဝမ်း အေးချမ်းကြပါစေ။
 2. အားလုံးသောအမျိုးသားတွေ …
 3. အားလုံးသော အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေ …
 4. အားလုံးသော ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေ …
 5. အားလုံးသော နတ်, ဗြဟ္မာတွေ …
 6. အားလုံးသော လူသားတွေ …
 7. အားလုံးသော အပါယ်ဘုံသားတွေ …

အရပ်ဆယ်မျက်နှာ မေတ္တာပွားနည်း

  • အရှေ့ အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောသတ္တဝါတွေ
   ဘေးရန်ခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ။
   ဒေါသခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ။
   ဆင်းရဲခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ။
   နှလုံးစိတ်ဝမ်း အေးချမ်းကြပါစေ။
  • အရှေ့ အရပ်၌ရှိသော အားလုံးအသက်ရှိသူတွေ …
  • အရှေ့ အရပ်၌ရှိသော အားလုံဇသာထင်ရှားရှိသူတွေ …
  • အရှေ့ အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေ …
  • အရှေ့ အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသော ခန္ဓာကိုယ် အတ္တဘောရှိသူတွေ …
  • အရှေ့ အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောအမျိုးသမီးတွေ …
  • အရှေ့ အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောအမျိုးသားတွေ …
  • အရှေ့ အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေ …
  • အရှေ့ အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေ …
  • အရှေ့ အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောနတ် ဗြဟ္မာတွေ …
  • အရှေ့ အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောလူသားတွေ …
  • အရှေ့ အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောအပါယ်ဘုံသားတွေ …
  • အရှေ့တောင်ဒေါင့် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောသတ္တဝါတွေ
   ဘေးရန်ခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ။
   ဒေါသခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ။
   ဆင်းရဲခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ။
   နှလုံးစိတ်ဝမ်း အေးချမ်းကြပါစေ။
  • အရှေ့တောင်ဒေါင့် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးအသက်ရှိသူတွေ …
  • အရှေ့တောင်ဒေါင့် အရပ်၌ရှိသော အားလုံဇသာထင်ရှားရှိသူတွေ …
  • အရှေ့တောင်ဒေါင့် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေ …
  • အရှေ့တောင်ဒေါင့် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသော ခန္ဓာကိုယ် အတ္တဘောရှိသူတွေ …
  • အရှေ့တောင်ဒေါင့် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောအမျိုးသမီးတွေ …
  • အရှေ့တောင်ဒေါင့် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောအမျိုးသားတွေ …
  • အရှေ့တောင်ဒေါင့် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေ …
  • အရှေ့တောင်ဒေါင့် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေ …
  • အရှေ့တောင်ဒေါင့် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောနတ် ဗြဟ္မာတွေ …
  • အရှေ့တောင်ဒေါင့် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောလူသားတွေ …
  • အရှေ့တောင်ဒေါင့် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောအပါယ်ဘုံသားတွေ …
  • တောင် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောသတ္တဝါတွေ
   ဘေးရန်ခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ။
   ဒေါသခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ။
   ဆင်းရဲခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ။
   နှလုံးစိတ်ဝမ်း အေးချမ်းကြပါစေ။
  • တောင် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးအသက်ရှိသူတွေ …
  • တောင် အရပ်၌ရှိသော အားလုံဇသာထင်ရှားရှိသူတွေ …
  • တောင် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေ …
  • တောင် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသော ခန္ဓာကိုယ် အတ္တဘောရှိသူတွေ …
  • တောင် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောအမျိုးသမီးတွေ …
  • တောင် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောအမျိုးသားတွေ …
  • တောင် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေ …
  • တောင် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေ …
  • တောင် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောနတ် ဗြဟ္မာတွေ …
  • တောင် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောလူသားတွေ …
  • တောင် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောအပါယ်ဘုံသားတွေ …
  • အနောက် တောင်ဒေါင့် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောသတ္တဝါတွေ
   ဘေးရန်ခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ။
   ဒေါသခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ။
   ဆင်းရဲခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ။
   နှလုံးစိတ်ဝမ်း အေးချမ်းကြပါစေ။
  • အနောက် တောင်ဒေါင့် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးအသက်ရှိသူတွေ …
  • အနောက် တောင်ဒေါင့် အရပ်၌ရှိသော အားလုံဇသာထင်ရှားရှိသူတွေ …
  • အနောက် တောင်ဒေါင့် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေ …
  • အနောက် တောင်ဒေါင့် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသော ခန္ဓာကိုယ် အတ္တဘောရှိသူတွေ …
  • အနောက် တောင်ဒေါင့် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောအမျိုးသမီးတွေ …
  • အနောက် တောင်ဒေါင့် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောအမျိုးသားတွေ …
  • အနောက် တောင်ဒေါင့် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေ …
  • အနောက် တောင်ဒေါင့် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေ …
  • အနောက် တောင်ဒေါင့် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောနတ် ဗြဟ္မာတွေ …
  • အနောက် တောင်ဒေါင့် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောလူသားတွေ …
  • အနောက် တောင်ဒေါင့် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောအပါယ်ဘုံသားတွေ …
  • အနောက် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောသတ္တဝါတွေ
   ဘေးရန်ခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ။
   ဒေါသခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ။
   ဆင်းရဲခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ။
   နှလုံးစိတ်ဝမ်း အေးချမ်းကြပါစေ။
  • အနောက် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးအသက်ရှိသူတွေ …
  • အနောက် အရပ်၌ရှိသော အားလုံဇသာထင်ရှားရှိသူတွေ …
  • အနောက် အရပ်၌၌ရှိသော အားလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေ …
  • အနောက် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသော ခန္ဓာကိုယ် အတ္တဘောရှိသူတွေ …
  • အနောက် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောအမျိုးသမီးတွေ …
  • အနောက် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောအမျိုးသားတွေ …
  • အနောက် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေ …
  • အနောက် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေ …
  • အနောက် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောနတ် ဗြဟ္မာတွေ …
  • အနောက် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောလူသားတွေ …
  • အနောက် အရပ်၌၌ရှိသော အားလုံးသောအပါယ်ဘုံသားတွေ …
  • အနောက် မြောက်ဒေါင့် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောသတ္တဝါတွေ
   ဘေးရန်ခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ။
   ဒေါသခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ။
   ဆင်းရဲခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ။
   နှလုံးစိတ်ဝမ်း အေးချမ်းကြပါစေ။
  • အနောက် မြောက်ဒေါင့် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးအသက်ရှိသူတွေ …
  • အနောက် မြောက်ဒေါင့် အရပ်၌ရှိသော အားလုံဇသာထင်ရှားရှိသူတွေ …
  • အနောက် မြောက်ဒေါင့် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေ …
  • အနောက် မြောက်ဒေါင့် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသော ခန္ဓာကိုယ် အတ္တဘောရှိသူတွေ …
  • အနောက် မြောက်ဒေါင့် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောအမျိုးသမီးတွေ …
  • အနောက် မြောက်ဒေါင့် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောအမျိုးသားတွေ …
  • အနောက် မြောက်ဒေါင့် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေ …
  • အနောက် မြောက်ဒေါင့် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေ …
  • အနောက် မြောက်ဒေါင့် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောနတ် ဗြဟ္မာတွေ …
  • အနောက် မြောက်ဒေါင့် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောလူသားတွေ …
  • အနောက် မြောက်ဒေါင့် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောအပါယ်ဘုံသားတွေ …
  • မြောက် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောသတ္တဝါတွေ
   ဘေးရန်ခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ။
   ဒေါသခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ။
   ဆင်းရဲခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ။
   နှလုံးစိတ်ဝမ်း အေးချမ်းကြပါစေ။
  • မြောက် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးအသက်ရှိသူတွေ …
  • မြောက် အရပ်၌ရှိသော အားလုံဇသာထင်ရှားရှိသူတွေ …
  • မြောက် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေ ••
  • မြောက် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသော ခန္ဓာကိုယ် အတ္တဘောရှိသူတွေ …
  • မြောက် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောအမျိုးသမီးတွေ …
  • မြောက် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောအမျိုးသားတွေ …
  • မြောက် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေ …
  • မြောက် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေ …
  • မြောက် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောနတ် ဗြဟ္မာတွေ …
  • မြောက် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောလူသားတွေ …
  • မြောက် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောအပါယ်ဘုံသားတွေ …
  • အရှေ့မြောက်ဒေါင့် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောသတ္တဝါတွေ
   ဘေးရန်ခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ။
   ဒေါသခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ။
   ဆင်းရဲခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ။
   နှလုံးစိတ်ဝမ်း အေးချမ်းကြပါစေ။
  • အရှေ့မြောက်ဒေါင့် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးအသက်ရှိသူတွေ …
  • အရှေ့မြောက်ဒေါင့် အရပ်၌ရှိသော အားလုံဇသာထင်ရှားရှိသူတွေ …
  • အရှေ့မြောက်ဒေါင့် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေ …
  • အရှေ့မြောက်ဒေါင့် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသော ခန္ဓာကိုယ် အတ္တဘောရှိသူတွေ …
  • အရှေ့မြောက်ဒေါင့် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောအမျိုးသမီးတွေ …
  • အရှေ့မြောက်ဒေါင့် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောအမျိုးသားတွေ …
  • အရှေ့မြောက်ဒေါင့် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေ …
  • အရှေ့မြောက်ဒေါင့် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေ …
  • အရှေ့မြောက်ဒေါင့် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောနတ် ဗြဟ္မာတွေ …
  • အရှေ့မြောက်ဒေါင့် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောလူသားတွေ …
  • အရှေ့မြောက်ဒေါင့် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောအပါယ်ဘုံသားတွေ …
  • အောက် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောသတ္တဝါတွေ
   ဘေးရန်ခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ။
   ဒေါသခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ။
   ဆင်းရဲခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ။
   နှလုံးစိတ်ဝမ်း အေးချမ်းကြပါစေ။
  • အောက် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးအသက်ရှိသူတွေ …
  • အောက် အရပ်၌ရှိသော အားလုံဇသာထင်ရှားရှိသူတွေ …
  • အောက် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေ …
  • အောက် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသော ခန္ဓာကိုယ် အတ္တဘောရှိသူတွေ …
  • အောက် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောအမျိုးသမီးတွေ …
  • အောက် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောအမျိုးသားတွေ …
  • အောက် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေ …
  • အောက် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေ …
  • အောက် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောနတ် ဗြဟ္မာတွေ …
  • အောက် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောလူသားတွေ …
  • အောက် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောအပါယ်ဘုံသားတွေ …
  • အထက် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောသတ္တဝါတွေ
   ဘေးရန်ခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ။
   ဒေါသခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ။
   ဆင်းရဲခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ။
   နှလုံးစိတ်ဝမ်း အေးချမ်းကြပါစေ။
  • အထက် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးအသက်ရှိသူတွေ …
  • အထက် အရပ်၌ရှိသော အားလုံဇသာထင်ရှားရှိသူတွေ …
  • အထက် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေ …
  • အထက် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသော ခန္ဓာကိုယ် အတ္တဘောရှိသူတွေ …
  • အထက် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောအမျိုးသမီးတွေ …
  • အထက် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောအမျိုးသားတွေ …
  • အထက် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေ …
  • အထက် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေ …
  • အထက် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောနတ် ဗြဟ္မာတွေ …
  • အထက် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောလူသားတွေ …
  • အထက် အရပ်၌ရှိသော အားလုံးသောအပါယ်ဘုံသားတွေ …

ပဋိသမ္ဘိဒါမဂ္ဂပါဠိတော်ကို မင်းကွန်းတိပိဋကဓရဆရာတော်
မြန်မာမှု ပြုပါသည်။

ကိုးကား

ခုဒ္ဒကပါဌအဋ္ဌကထာ၊ မေတ္တာသုတ်

ခုဒ္ဒကပါဌအဋ္ဌကထာ၊ မေတ္တာသုတ်အဖွင့် (၁၉၈) ၌

ဒေါသစရိုက်ရှိသူအား ဗြဟ္မဝိဟာရ (၄) ပါး
မောဟစရိုက်ရှိသူအား မရဏဿတိ စသည်
ဝိတက်စရိုက်ရှိသူအား အာနာပါနဿတိ၊ ပထဝီကသိုဏ်းစသည်
ဗုဒ္ဓိစရိုက်ရှိသူအား ဓာတ်ကြီး (၄) ပါးစသည် သင့်လျော်၏ဟုဆို၏။

အမျက်ဒေါသစိတ် ဖြစ်နေလျှင် မေတ္တာပွားပါ။
နှိပ်စက်ညှင်းဆဲလိုစိတ် ဖြစ်နေလျှင် ကရုဏာပွားပါ။
မနာလိုဝန်တိုစိတ် (အရတိ) ဖြစ်နေလျှင် မုဒိတာပွားပါ။
သူတပါးကို ထိပါးခြင်း(ပဋိဃ) ဖြစ်နေလျှင် ဥပေက္ခာပွားပါ။
ရာဂ ဖြစ်နေလျှင် အသုဘပွားပါ။
မာန်မာန ဖြစ်နေလျှင် အနိစ္စရှုပါ။ (မဟာရာဟုလောဝါဒသုတ်၊ မဇ္ဈိမပဏ္ဏာသ၊၈၃-၉)
ဝိတက်ဖြစ်နေလျှင် အာနာပါနရှပါ။ (မေဃိယသုတ်၊ ဥဒါန၊ ၁၁၆)