အဘိဓမ္မာသင်တန်း (၄၉) – ဝီထိပိုင်း (၁၃) – အပ္ပနာဇောမနောဒွါရဝီထိ (၁) – ဈာနဝီထိ (၁)

နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်)

ဆရာတော် ဦးဂရုဓမ္မ (ကုသလကာရီဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း Fremont, California, USA) မှ သင်ကြားပို့ချသည်။

သင်တန်း စာအုပ်/မှတ်စု

အဘိဓမ္မာသင်တန်း Videos

YouTube PlayList