အရှင်ရာဟုလာ အကြောင်း

၁။ အလောင်းတော် သိဒ္ဓတ္ထမင်းသားမှာ မိဖုရားငါးပါးနှင့် သားတော် ငါးပါး ရှိသည် ဆိုသည်မှာ မှန်-မမှန်နှင့်
၂။ သားတော် ရာဟုလာကို အချို့က ၇-နှစ်သားကပင် ရဟန္တာဖြစ်သည်၊
အချိုု့က သက်တော် ၂၀-ရဟန်းဖြစ်ပြီးမှ ရဟန္တာဖြစ်သည်-ဟု ဆိုသည်၊
မည်သည်က မှန်သည်ကို ဖြေကြားတော်မူပါရန် လျှောက်ထားပါသည်ဘုရား။
( မယုသိင်္ဂီ-ရွှေဘို၊ ဇေယျသိင်္ဂီ-စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး )

( ဖြေ )
၁။ အလောင်းတော် သိဒ္ဓတ္ထမင်းသားမှာ မိဖုရားငါးပါးနှင့် သားတော် ငါးပါးရှိသည်ဟု ရှေးဗုဒ္ဓဝင် တစောင်တွင် ဂါထာဖြင့် ပြဆိုခဲ့ဖူးပါသည်။ ယင်းဂါထာမှာ အခြားဘုရားလောင်းများ၏ မိဖုရား၊ သားတော်များ၏ အမည်များနှင့် ပေါင်း၍ ပြထားသောဂါထာ ဖြစ်ပါသည်။ သိဒ္ဓတ္ထဘုရားလောင်းမှာမူ ယသောဓရာမိဖုရားနှင့် သားတော်ရာဟုလာသာ ရှိကြောင်း မှတ်သားရပါမည်။

၂။ ရာဟုလာနှင့်စပ်၍ အဘိဏှရာဟုလောဝါဒသုတ်၊ ရာဟုလသံယုတ်၊ မဟာရာဟုလောဝါဒသုတ်၊ စူဠရာဟုလောဝါဒသုတ်၊ စသည်ကို ကြည့်သင့်၏။
( က ) အဘိဏှရာဟုလောဝါဒသုတ်ကို အမြဲမပြတ် ဆုံးမရန် ဟောတော်မူသည်။
( ခ ) ရာဟုလသံယုတ်ကို အရှင်ရာဟုလာမထေရ်မြတ် ဝိပဿနာဉာဏ်တရားသားကို ရယူဖို့ရန် ဟောကြားတော်မူသည်။
( ဂ ) မဟာရာဟုလောဝါဒသုတ်ကို ဂေဟဿိတ ဆန္ဒရာဂကို ပယ်ဖျောက်ရန် ဟောတော်မူသည်။
( ဃ ) စူဠရာဟုလောဝါဒသုတ်ကို အရှင်ရာဟုလာမထေရ်၏ ဝိမုတ္တိပရိပါစနိယတရား ၁၅-ပါးတို့ ရင့်ကျက်သောအခါ ( ရဟန်းဖြစ်စ ဝါမရသေးမီ ) ၌ အရဟတ္တဖိုလ်ကို ရယူစေရန် ဟောကြားတော်မူသည်။

ဤသည်များကို ကြည့်၍ စူဠရာဟုလောဝါဒသုတ်ကို ဟောကြားတော်မူပြီး နောက်မှ ရဟန္တာဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှားသဖြင့် သက်တော် ၂၀-ကျော် ရဟန်းဖြစ်ပြီးမှ ရဟန္တာဖြစ်သည်-ဟု မှတ်သားသင့်ပါသည်။

References

ရာဟုလသုတ္တံ (ခုဒ္ဒကနိကာယ)

ရာဟုလသုတ္တံ (ပါဠိ) – tititudorancea.com

ရာဟုလသုတ် (မြန်မာပြန်) – suttacentral.net

အမ္ဗလဋ္ဌိကရာဟုလောဝါဒသုတ္တံ (မဇ္ဈိမနိကာယ)

အမ္ဗလဋ္ဌိကရာဟုလောဝါဒသုတ္တံ (ပါဠိ) – tititudorancea.com

အမ္ဗလဋ္ဌိကရာဟုလောဝါဒသုတ် (မြန်မာပြန်) – suttacentral.net

မဟာရာဟုလောဝါဒသုတ္တံ (မဇ္ဈိမနိကာယ)

မဟာရာဟုလောဝါဒသုတ္တံ (ပါဠိ) – tititudorancea.com

မဟာရာဟုလောဝါဒသုတ် (မြန်မာပြန်) – suttacentral.net

စူဠရာဟုလောဝါဒသုတ္တံ (မဇ္ဈိမနိကာယ)

စူဠရာဟုလောဝါဒသုတ္တံ (ပါဠိ) – tititudorancea.com

စူဠရာဟုလောဝါဒသုတ် (မြန်မာပြန်) – suttacentral.net

ရာဟုလောဝါဒသုတ္တံ (သံယုတ္တနိကာယ)

ရာဟုလောဝါဒသုတ္တံ (ပါဠိ) – tititudorancea.com

ရာဟုလောဝါဒသုတ် (မြန်မာပြန်) – suttacentral.net

ရာဟုလသုတ္တံ (နိဒာနဝဂ္ဂော၊ သံယုတ္တနိကာယ)

ရာဟုလသံယုတ္တံ (ပါဠိ) – tititudorancea.com

ရာဟုလသံယုတ် (မြန်မာပြန်) – suttacentral.net