ဝေဠုကဏ္ဍကမြို့သူ နန္ဒမာတာ (၂) – ကုသိုလ်မှန်က အမျှဝေလို့ရ

တရား လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခြင်း (၁၄၅)

  • သမာဓိကြီးရင့်သူ ဝေဠုကဏ္ဍကမြို့သူ နန္ဒမာတာ (၂)
    • နန္ဒမာတာသုတ် (အံ၊ ၂ ၊ ၄၄၄ )
    • ကုသိုလ်မှန်က အမျှဝေလို့ရ

နံနက် သီလခံယူ + ဘုရားဝတ်ပြု + အလုပ်ပေးတရား

နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်)