ဝေဠုကဏ္ဍကမြို့သူ နန္ဒမာတာ (၃) – ကုသိုလ်မှန်က အမျှဝေလို့ရ (၂)

တရား လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခြင်း (၁၄၆)

  • သမာဓိကြီးရင့်သူ ဝေဠုကဏ္ဍကမြို့သူ နန္ဒမာတာ (၃)
    • နန္ဒမာတာသုတ် (အံ၊ ၂ ၊ ၄၄၄ ၊ သတ္တကနိပါတ် ) -၂
    • ကုသိုလ်မှန်က အမျှဝေလို့ရ

နံနက် သီလခံယူ + ဘုရားဝတ်ပြု + အလုပ်ပေးတရား

နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်)