ခုဇ္ဇုတ္တရာနှင့် ဆက်စပ်သောတရားတော်များ

ခုဇ္ဇုတ္တရာ (၁၆) – ရှင်နေလျှက်သေသူ နှင့် သေနေလျှက်ရှင်သူ

တရား လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခြင်း (၁၄၃)

 • ဗဟုဿုတအရာ ဧတဒဂ်ရသော ခုဇ္ဇုတ္တရာ နှင့် ဆက်စပ်သောတရားတော်များ(၁၆)
  • ရှင်နေလျှက်သေသူ နှင့် သေနေလျှက်ရှင်သူ

နံနက် သီလခံယူ + ဘုရားဝတ်ပြု + အလုပ်ပေးတရား

နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်)

ခုဇ္ဇုတ္တရာ (၁၅) – ခုဇ္ဇုတ္တရာ နှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်း (၄)ချက်

တရား လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခြင်း (၁၄၂)

 • ဗဟုဿုတအရာ ဧတဒဂ်ရသော ခုဇ္ဇုတ္တရာ နှင့် ဆက်စပ်သောတရားတော်များ(၁၅)
 • ခုဇ္ဇုတ္တရာ နှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်း (၄)ချက်
  • ၁။ ဘယ်အကုသိုလ်ကံကြောင့် ခါးကုန်းမလေးဖြစ်ရပါသလဲ။
  • ၂။ ဘယ်ကုသိုလ်ကံကြောင့် တိပိဋကဓရ ဉာဏ်ပညာကြီးသည့် ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပါသလဲ။
  • ၃။ ဘယ်ကုသိုလ်ကံကြောင့် သောတာပန်ဖြစ်ရပါသလဲ။
  • ၄။ ဘယ်အကုသိုလ်ကံကြောင့် သူများအခိုင်းအစေဖြစ်ရပါသလဲ။

နံနက် သီလခံယူ + ဘုရားဝတ်ပြု + အလုပ်ပေးတရား

နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်)

ခုဇ္ဇုတ္တရာ (၁၄) – ခုဇ္ဇုတ္တရာ မီးဘေးထဲမှာ ပါသွားသလား?

တရား လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခြင်း (၁၄၁)

 • ဗဟုဿုတအရာ ဧတဒဂ်ရသော ခုဇ္ဇုတ္တရာ နှင့် ဆက်စပ်သောတရားတော်များ(၁၄)
  • ခုဇ္ဇုတ္တရာ မီးဘေးထဲမှာ ပါသွားသလား?
  • အကုသိုလ်ကံ အကျိုးပေးချိန်ရောက်လာလျှင်
  • အကုသိုလ်ဆိုတာ ဖုံးကွယ်ဖို့ ကြိုးစားလေ အပြစ်ကြီးလေ

နံနက် သီလခံယူ + ဘုရားဝတ်ပြု + အလုပ်ပေးတရား

နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်)