ခေမာထေရီ (၁) – ဝိပဿနာဉာဏ် ကျက်စားရာ (၆)ပါး

  • ပညာအရာဧတဒဂ်ရသော ခေမာထေရီ (၁)
  • ပညာဘူမိ = ဝိပဿနာဉာဏ် ကျက်စားရာ (၆)ပါး

နံနက် သီလခံယူ + ဘုရားဝတ်ပြု + အလုပ်ပေးတရား

နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်)