ခေမာထေရီ (၄) – နောက်ဆုံးဘဝနှင့် နောက်ဆုံးကမ္မဋ္ဌာန်းတရား

တရား လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခြင်း (၁၅၁)

  • ပညာအရာဧတဒဂ်ရသော ခေမာထေရီ (၄)
    • ခေမာထေရီ နောက်ဆုံးဘဝနှင့် နောက်ဆုံးကမ္မဋ္ဌာန်းတရား

နံနက် သီလခံယူ + ဘုရားဝတ်ပြု + အလုပ်ပေးတရား

နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်)