ခေမာထေရီ (၂) – မဟာဝဇီရဝိပဿနာဉာဏ်တော်

တရား လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခြင်း (၁၄၉)

  • ပညာအရာဧတဒဂ်ရသော ခေမာထေရီ (၂)
    • မဟာဝဇီရဝိပဿနာဉာဏ်တော်
    • မဟာနိဒါနသုတ် (ဒီ ၊ ၂ ၊ ၄၇)

နံနက် သီလခံယူ + ဘုရားဝတ်ပြု + အလုပ်ပေးတရား

နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်)