ခေမာထေရီ (၅) – နောက်ဆုံးကမ္မဋ္ဌာန်းတရား

တရား လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခြင်း (၁၅၂)

  • ပညာအရာဧတဒဂ်ရသော ခေမာထေရီ (၅)
    • ခေမာထေရီ၏ နောက်ဆုံးကမ္မဋ္ဌာန်းတရား

နံနက် သီလခံယူ + ဘုရားဝတ်ပြု + အလုပ်ပေးတရား

နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်)