ခေမာထေရီ (၆) – ကောသလမင်း၏ ဘဝပြဿနာများကို ဖြေဆိုခြင်း

တရား လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခြင်း (၁၅၃)

  • ပညာအရာဧတဒဂ်ရသော ခေမာထေရီ (၆)
    • ကောသလမင်း၏ ဘဝပြဿနာများကို ခေမာထေရီ ဖြေဆိုခြင်း

နံနက် သီလခံယူ + ဘုရားဝတ်ပြု + အလုပ်ပေးတရား

နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်)