ခေမာထေရီ (၇) – မာရ်နတ် လူယောင်ဆောင်ပြီး လှည့်စားခြင်း

တရား လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခြင်း (၁၅၄)

  • ပညာအရာဧတဒဂ်ရသော ခေမာထေရီ (၇)
    • ကောသလမင်း၏ ဘဝပြဿနာများကို ဗုဒ္ဓဖြေဆိုခြင်း
    • မာရ်နတ် လူယောင်ဆောင်ပြီး ခေမာထေရီကို လှည့်စားခြင်း

နံနက် သီလခံယူ + ဘုရားဝတ်ပြု + အလုပ်ပေးတရား

နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်)